search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Nominerade till naturvårdspriset 2020

Tatiana Gunnarsson, för sitt fotograferande av natur och särskilt närnatur.

 • Tatiana fotograferar blommor i årstid på området 5 km, när hon cyklar till och från arbetet.
 • I några år har hennes vackra bilder samlats för att glädja själen, ögat och skapa vackra minnen.
 • Hennes hobby vill hon visa till hela världen med en tanke att " vackra tankar ger vackert liv”; naturen är så underbar när man ser och hör den varje dag.

Ulrika Helgesson, för sitt arbete i förskolan med projekt om biologisk mångfald.

 • Ulrika jobbar på en förskola i Jönköpings kommun och har varit drivande i flera projekt där kring biologisk mångfald. Det kan vara genom studier av t ex blötdjur, aktivt skapa en äng, göra bon för bin och humlor.
 • Vikten av och varför vi ska ta hand om våra insekter, växer och djur är genomgående i hennes undervisning.
 • Hon har inspirerat såväl vuxna som barn. Hon är engagerad och driven i sitt arbete och det märks genom hennes engagemang och viljan av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och kunskaper bär hon definitivt på.
 • Barn lär i lust, glädje och lek, och det är precis det de får göra med Ulrika.

Simon Jonegård, för sitt engagemang för att skapa och bevara mångfald på sin äng i Granshult.

 • Simon har genom sitt otroliga engagemang för att skapa och bevara mångfald på sin äng Simons äng i Granshult.
 • Simon och medhjälpare slår ängen för hand med lie.
 • Han har 15 indikatorarter varav slåttergubbe på 10 år ökat från 4 till 130 plantor och Jungfru Marie nycklar från 37 till 400
 • Lokala frön av den sällsynta granspiran har såtts in och tagit sej i ängen

Yvonne Frank Ljungberg, för sitt engagemang för biologisk mångfald på sin gård i Norra Stigamo.

 • Yvonne arbetar för en biologisk mångfald genom bevarande av 3 utrotningshotade lantrasdjur, det är gammelsvensk dvärghöna, ryafår och finullsfår.
 • Hon värnar om den biologiska mångfalden genom att sköta djur och gård genom att inte använda konstgödsel eller spruta åkrar med bekämpningsmedel.
 • Hon värnar om stora träd. På gården finns en tall som har omkrets av över 320 cm och det finns flera andra stora träd. Skogen är certifierad och vid avverkning sparas alltid nyckelbiotoper.
 • Yvonne vill inte ha asfalterad väg för i de stora träden finns lavar som lever av damm från vägar.
 • Hon har önskningar om att utöka en damm för fåglar och massor av grodor.

Priset

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora och så vidare. Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare. Till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård.

Tidigare pristagare av Naturvårdspriset