search
Sök
menu
Meny

Naturvårdspriset

Humla på rödklöver.

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra naturvårdsinsats i Jönköpings kommun.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

 

 

Priset

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj/juni månad. Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora och så vidare. Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare. Till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård.

Tidigare pristagare av Naturvårdspriset