Naturvårdspriset

Här finns information om naturvårdspriset som delas ut för att uppmärksamma värdefulla insatser för kommunens naturvård.

Årets naturvårdspris tilldelades Sportfiskarna i Jönköping för sitt engagemang för kommunens barn och unga.

Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Jönköpings kommun, som

genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Priset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden i under senvåren varje år.

Vem eller vilka kan få Naturvårdspriset?

Att utbilda barn och unga i djur och natur, bevara blommande ängar och bygga bon åt naturens mindre djur eller plocka skräp för att värna miljön – insatserna för vår natur som tidigare prisats är många och olika.

Priset kan gå till skolor, klasser eller lärare, till föreningar som arbetar med naturvård eller enskilda personer som är engagerade i naturvård. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om vem som tilldelas priset av de nominerade, på rekommendation från Naturvårdsrådet.

Vilka insatser kan jag nominera?

Exempel på vinnande insatser är projekt kring biologisk mångfald på en förskola, engagerande skräpplockning, vård av betesmarker på en ridskola, ringmärkning av fåglar och värdefulla insatser för att kartlägga vår natur. Varje vår kan du nominera den du upplever har bidragit till naturvården i vår kommun – nomineringen 2023 var öppen 1 februari till 26 mars på den här webbsidan.

Vinnare av Naturvårdspriset 2023

Naturvårdspriset 2023 tilldelades Sportfiskarna i Jönköping för sitt engagemang för kommunens barn och unga, med motiveringen:

"Sportfiskarna i Jönköping finns ute på kommunens skolor och gör elever delaktiga i miljö- och fiske­vård på ett praktiskt och engagerat sätt. De skapar friluftsintressen för nästa generation. På skol­loven får elever en chans att närma sig naturen tillsammans med Sportfiskarna."

Tidigare vinnare av Naturvårdspriset

Exempel på vinnare genom åren är Nyarpsskolan i Bankeryd, Jönköpings fältrittklubb, Tabergs gruvguider samt privatpersoner som gjort olika insatser för vår natur.

Här kan du se alla tidigare vinnare av Naturvårdspriset

Senast granskad/publicerad: