search
Sök
menu
Meny

Skötsel av parker och grönområden

Jönköping är känt för sina parker och sin natur. Bland annat den mer än 100 år gamla stadsparken, ett rosarium och genbanken Brunstorps gård. Allt sköts enligt skötselplaner.

Så sköter vi gräsytor

Gräsmattor är viktiga som gröna komplement till gator, torg och trottoarer. I kommunen finns cirka 60 hektar klippt gräsmatta. Övriga gräsytor i kommunen slås som slåtterängar, för att undvika att de växer igen. I kommunkartan kan du se vilka skötselkriterier som gäller för en specifik gräsyta.

Vi använder automowers i ett par större rondeller som är svåråtkomliga för skötsel. Klipparna är utrustade med GPS.

Renhållning

En del av parkbudgeten går åt till städning av våra parker. Även om vi i Jönköping är duktiga på att slänga skräpet i våra avfallskärl, måste vi ta hand om det som inte hamnar där. I våra parker finns också hundlatriner och avfallskärl för engångsgrillar.

Lekplatser

Det finns ett stort antal lekplatser som kommunen ansvarar för. Dessa har regelbunden tillsyn för att säkerställa en trygg lekmiljö.

Utsmyckning

En viktig del av verksamheten är att göra vår kommun vacker och tilltalande. Plantering av vår- och sommarblommor i rabatter och urnor är mycket uppskattat och har därför hög prioritet. Träd, alléer, häckar och buskage bidrar också till grönskan i kommunens alla delar.