Skötsel av parker och grönområden

Här hittar du information om hur vi sköter våra parker och vår natur enligt skötselplaner.

Jönköping är känt för sina parker och sin natur. Bland annat den mer än 100 år gamla stadsparken, ett rosarium och genbanken Brunstorps gård. Allt sköts enligt skötselplaner.

Så sköter vi gräsytor

Gräsmattor är viktiga som gröna komplement till gator, torg och trottoarer. I kommunen finns cirka 60 hektar klippt gräsmatta. Övriga gräsytor i kommunen slås som slåtterängar, för att undvika att de växer igen. I kommunkartan kan du se vilka skötselkriterier som gäller för en specifik gräsyta.

Vi använder automowers i ett par större rondeller som är svåråtkomliga för skötsel. Klipparna är utrustade med GPS.

Renhållning

En del av parkbudgeten går åt till städning av våra parker. Även om vi i Jönköping är duktiga på att slänga skräpet i våra avfallskärl, måste vi ta hand om det som inte hamnar där. I våra parker finns också hundlatriner och avfallskärl för engångsgrillar.

Lekplatser

Det finns ett stort antal lekplatser som kommunen ansvarar för. Dessa har regelbunden tillsyn för att säkerställa en trygg lekmiljö.

Utsmyckning

En viktig del av verksamheten är att göra vår kommun vacker och tilltalande. Plantering av vår- och sommarblommor i rabatter och urnor är mycket uppskattat och har därför hög prioritet. Träd, alléer, häckar och buskage bidrar också till grönskan i kommunens alla delar. 

Planteringar och blomsterutsmyckningar

Varje år smyckas kommunen med blommor i planteringar och urnor. I blomsterprogrammet ingår utplantering vår och sommar, och dekorationer både höst och vinter.

Sommarblommorna planteras ut i början av juni. Ca 125 000 plantor, fördelade över nästan 500 m² rabatter och mer än 300 m² urnor.

Sortimentet

Sortimentet är mycket stort och brett för att planteringarna ska vara intressanta, och glädja invånare och besökare.

I offentliga miljöer är kraven på växter höga. Plantorna ska vara vackra, inspirerande och tilltala många. Det är även en utmaning att klara tuffa förutsättningar som sol och blåst, blåst och regn i kombination med skugga. Tyvärr förekommer även en del skadegörelse, men parkpersonalen försöker åtgärda så fort som möjligt med hjälp av ett litet lager av blommor för utbyte.

Ett urval av de vanligare sorterna:

 • Petunia i olika varianter
 • Rabatteterneller i sorter (Helichrysum)
 • Rosenskära (Cosmos)
 • Begonior i sorter
 • Prydnadsgräs i massor
 • Paradisblomster (Cleome)
 • Tagetes i sorter
 • Verbenor, t.ex. jätteverbenan (Verbena bonariensi). Se bilden.
 • Sötpotatis (Ipomoea); en hängande bladväxt med fantastisk kontrastverkan i planteringar
 • Femtunga (Scaevola), finns i blomsterträdet vid hamnkanalen
 • Tobaksblomma (Nicotiana), finns i olika varianter
 • m.fl. ...

IP-odlat i kommunens växthus

Alla växter är odlade i kommunens växthus på Klämmestorp. I växthusen finns möjligheten att provodla nya sorter och även kontrollera tillväxtreglering och bekämpning av skadedjur på ett så miljövänligt sätt som möjligt, det vill säga tillämpning av IP-odling (integrerad odling).

I Jönköping, Huskvarna och Gränna planteras växterna av kommunens egen personal medan ytterområdena sköts av externa entreprenörer.

Senast granskad/publicerad: