search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan fastställd som Råslätts Haga 2:1, Haga, Jönköpings kommun

Ändringens huvudsakliga syfte är att justera gällande byggrätt för att möjliggöra byggnation av en drivmedelsmack samt en vägrestaurang inom utpekat område.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Råslätts Haga 2:1. Syftet med detaljplanen är att justera gällande byggrätt för att möjliggöra byggnation av en bensinstation/drivmedelsmack samt en vägrestaurang inom utpekat område. I området finns höga halter av deponigas. För att säkerställa att marken är lämplig för bebyggelse så innebär ändringen även tillkommande bestämmelser angående skyddsåtgärder.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 28 oktober - 22 november 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 10.4 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 613.5 kB)

Bilagor

DP981029öppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Geoteknisk PMöppnas i nytt fönster (pdf, 702.5 kB)

Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 3.5 MB)

Miljöteknisk markundersökningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 86.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta