search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att medge byggnation av en ny skolverksamhet i Kortebo i syfte att avlasta redan ansträngda skolverksamheter i centrala Jönköping, men även ta höjd för framtida befolkningstillväxt i kommunen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 2:113 m.fl. Planområdet ligger i stadsdelen Kortebo, ca 3 km nordväst om centrala Jönköping intill Kortebovägen och Djupadalsleden. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, medger byggnation av förskola, grundskola och högstadium (F-9) för ca 1000-1100 skolelever med tillhörande sporthall.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 juni 2020


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
>> Antagande: 11 juni 2020
Granskning: 27 februari - 19 mars 2020
Samråd: 21 januari - 15 mars 2019


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 34.5 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 611 kB)

Aktuella bilagor

Tidigare bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 5.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 15.8 kB)

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 917.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 22.5 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 125.4 kB)

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 18.8 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 48.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 456.8 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00


 

Översiktskarta