search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Öster 1:1 på Öster & Väster

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 november 2016 om positivt planbesked för Öster 1:1

Ansökan avser ny bro över kanalen för kollektivtrafik samt nya hållplatslägen väster om kanalen i anslutning till Rådhusparken och Hamnparken.

Detaljplanearbetet beräknas påbörjas under 2016. Detaljplanen beräknas ta ca 1,5 – 2 år, under förutsättning att den inte överklagas.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:

 

Servicetelefon (Kl 09:00-14:00)

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta