search
Sök
menu
Meny

Stadsdelsutveckling på Öxnehaga

Öxnehaga centrum med grön omgivning.

Vi arbetar tillsammans med boende och verksamma i området med stadsdelsutveckling på Öxnehaga. Det gör vi för att de som
bor här ska kunna påverka sin närmiljö så att den blir tryggare och trivsammare.

Stadsbyggnadsnämnen har tagit beslut om en uppdragsbeskrivning där dessa åtgärder finns med. Nedan beskrivs de lite närmare

Allaktivitetshus

Bland åtgärdsförslagen från de boende var det särskilt ett förslag som utmärkte sig – önskan om ett
allaktivitetshus. Ett allaktivitetshus är en plats där olika funktioner och verksamheter finns samlade
och människor i olika åldrar och med olika intressen kan mötas under samma tak. En sådan mötesplats kan inrymmas i befintliga eller för ändamålet nybyggda lokaler.

Exempel på vad ett allaktivitetshus kan innehålla är:

  • föreningsverksamhet
  • uppehållsrum
  • näringsverksamhet
  • offentliga verksamheter.

Ett företagsvänligare klimat

Fler företag kan göra Öxnehaga till en levande stadsdel där man inte bara bor, utan även bedriver
verksamhet. Genom exempelvis bokaler, coworking och nyetableringar i centrum kan Öxnehaga bli en plats där fler människor arbetar. Ett allaktivitetshus skulle kunna vara ett förslag på sätt att kombinera dessa möjligheter.

Utveckling av torget samt aktivitets- och lekytor

Torget har potential att bli en mötesplats för alla. Utrymme för olika åldersgrupper och evenemang
kan bidra till liv och rörelse och göra torget till en plats där man gärna stannar upp. Flera av aktivitetsytorna är välanvända och behovet av förbättringar är många. Bland annat finns det förslag på att rusta upp Puls Arena och skapa nya lekplatser. Det finns också önskemål om förbättrade fotbollsplaner.

Utvecklingen av Bondberget – Öxnehagas juvel

Bondberget är en uppskattad plats som ökar livskvalitén för de boende i Öxnehaga, och området gränsar också till Kungsängen och Ekhagen. Det innebär att 15 000 invånare bor med en direkt koppling till berget. Hur lockar vi de boende i närområdet till att vara i den fina naturmiljön? Vad finns det att göra och uppleva i skogen och i backarna med den vackra utsikten? Hur kan vi göra Öxnegården till en oas för alla som vill ha en naturupplevelse? Dessa frågor vill vi få svar på från de boende i området och så tillsammans utveckla området.

Sammankopplingen av Öxnehaga med andra stadsdelar

I projektet för Öxnehagas utveckling kommer en översyn av kopplingar till Huskvarna Söder, Huskvarna centrum, Österängen, Kungsängen och Ekhagen att göras. För att en koppling ska användas av alla måste den vara trygg. Därför kommer det att satsas på ökad trygghet på befintliga gång- och cykelvägar.

Hur väl ett område är sammanbyggt med den övriga staden utgör en stor del av områdets grundläggande förutsättningar att växa och bli en del av staden som helhet. Integrerade stadsdelar är bra för hela staden och inte bara de som bor i en stadsdel.

Övriga åtgärdsförslag att verka för på längre sikt

Förbättring av Oxhagsgatans gatusektion. Oxhagsgatan behöver förändras för att dess liv och rörelse ska bli mer sammanhängande med Öxnehaga centrum. En översyn av Oxhagsgatan kan leda till att såväl fotgängare och cyklister kan känna sig tryggare samtidigt som hastigheten hos övrig trafik anpassas med hänsyn till de som rör sig längs gatan.

Omvandling av fler centrala områden för att främja områdets liv och innehåll. En del parkeringsplatser kring Oxhagsgatan skulle kunna flyttas och utrymmet användas till annat som
främjar folklivet i området. En översyn av parkeringsplatser kan göra området tryggare och mer trivsamt.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper med deltagare från flera kommunala verksamheter och bostadsbolaget Vätterhem är sammansatta och kommer samverka med andra aktörer på Öxnehaga. Mer information om hur arbetet kommer ske kommer.

Kontakt

Projektledare
Joel Säll
Tfn: 036-10 59 31