search
Sök
menu
Meny

Simsholmens avloppsreningsverk

Simsholmen tar emot cirka 30 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 65 000 personer samt verksamheter. Det är det största avloppsreningsverket i Jönköpings kommun.

Avloppsreningen på Simsholmens avloppsreningsverk

Avloppsvattnet som leds till Simsholmens avloppsreningsverk renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt.  Det renade avloppsvattnet släpps ut i Munksjön. I reningsprocessen bildas slam som rötas och biogas kan produceras.  För att säkerställa god kvalitet på slammet är slamproduktionen certifierat enligt Svenskt vattens certifieringssystem REVAQ.

Översiktsbild över verksamheten på Simsholmen

En översiktlig beskrivning av reningsstegen ses i dokument som visas nedan. Där beskrivs även övrigt arbete som pågår på Simsholmens område.

Röda gummistövlar.

Film om reningsprocessen på Simsholmens avloppsreningsverk

Nedan finns en länk till en film om reningsprocessen på Simsholmens avloppsreningsverk. Filmen är gjord i ett projektarbete av två elever på Erik Dahlbergsgymnasiet. Filmen passar bra till undervisning för barn och ungdomar och den är trivsamt informativ även för vuxna. Filmen pågår i 15 min.

Studiebesök på Simsholmens avloppsreningsverk

Skolor och föreningar med intresse för att lära mer om avloppsrening är välkomna att boka ett studiebesök på Simsholmens reningsverk.
Ring kommunens kontaktcenter.