Studiebesök på Simsholmens avloppsreningsverk

Här hittar du information om Simsholmens avloppsreningsverk, som är det största i Jönköpings kommun.

Avloppsvattnet som leds till Simsholmens avloppsreningsverk renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Munksjön. I reningsprocessen bildas slam som rötas och biogas kan produceras. För att säkerställa god kvalitet på slammet är slamproduktionen certifierat enligt Svenskt vattens certifieringssystem REVAQ.

Simsholmen tar emot cirka 25 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 70 000 personer samt verksamheter.

Studiebesök för skolor och föreningar

Skolor och föreningar med intresse för att lära mer om avloppsrening är välkomna att boka ett studiebesök på Simsholmens reningsverk. Ring kommunens kontaktcenter för hjälp.

Senast granskad/publicerad: