search
Sök
menu
Meny

Vattenkvalitet på kommunalt dricksvatten

Råvattnet som vi gör dricksvatten av tas från olika källor till vattenverken i kommunen. Vattnet tas antingen från en sjö – ytvattentäkt, eller direkt ur marken – grundvattentäkt.

I Jönköpings kommun har vi mjukt vatten, 0-5 °dH. Enda undantaget är Örserum som har medelhårt vatten 5-10 °dH.

I Jönköpings kommun används vatten från Vättern i Jönköping, Huskvarna, Gränna, Visingsö och Vätterleden för att producera vårt dricksvatten. Även Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad, Tenhult, Taberg, Norrahammar, Bankeryd och Habo får sitt vatten från Vättern som vattentäkt.

Samhällen på större avstånd från Vättern får sitt dricksvatten från våra åtta st grundvattentäkter i Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu samt Örserum.

Dricksvattenkontroll

Det dricksvatten som kommunen levererar är ett livsmedel och ska uppfylla kraven i Livsmedelsverkets regelverk.

Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning. Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av under länkar. 

OBS! Ditt varmvatten är inte livsmedel.

Ett kontrollprogram bestämmer var och hur ofta prover ska tas. Prover tas regelbundet både på vattenverken och på utvalda platser på ledningsnäten.

Vårt labb analyserar vattenproverna för att se så dricksvattnet håller en hög kvalitet. Labbet är ackrediterat, det vill säga godkänt, för ett stort antal kemiska analysparametrar. Bakterieprover skickas vidare till ett annat labb som är ackrediterat för bakterieanalyser.

Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent, det vill säga vattnet får inte vara färgat, inte innehålla partiklar och inte göra oss sjuka.

Kraven som ställs från Livsmedelsverket uppnår vi till nästan 100 %.

Kraven på kommunalt dricksvatten är mycket högre än om vattnet tas från en egen brunn.

Skyddsområden för vattentäkter

Vi utför ett omfattande arbete med att skapa, ändra och säkra vattenskyddsområden runt våra vattentäkter.