Fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen

Följande är fackliga kontaktpersoner för utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun.

Fackförbund

Namn och e-post

Telefon

Lärarförbundet

Madeleine Eriksson

036-10 53 38

Lärarförbundet skolledare

Stephan Redman

036-10 30 90

Lärarnas Riksförbund

Lisbeth Ritzman

070-610 88 14

Lärarnas Riksförbund

Anders Carlsson

0703-73 94 69

Lärarnas Riksförbund

Susanne Axfors

036-10 50 29

Kommunal

Anette Fong

036-10 57 27

Kommunal, kök

Bitte Hedlund

036-10 57 27

Sv Skolledarförbund

Ellinor Magnusson

036-10 66 14

Ledarna

Britt Lorentzon

036-10 38 46

Akademikerförb SSR

Sanja Tafra Ciglar

036-10 73 81

Sv Psykologförbund

Vakant


DIK

Vakant


Läkarförbundet

Jenny Lorefors

036-10 25 58

Arbetsmarknads-

avdelningen Kommunal

Anette Fong

036-10 57 27

Vision

Rebecca Färgh

036-10 29 35

SACO

Markus Görs

036-10 73 81

Vårdförbundet

Ida Burmeister

036-10 28 06