Sök tillstånd för uteservering

Här har vi samlat all information om vilka tillstånd du behöver när du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik eller på en parkerings­yta.

Om uteserveringen ska vara på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.

Om uteserveringen ska vara på privat mark behöver du ett skriftligt tillstånd av markägaren. Du kan även behöva tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats.

Du kan behöva söka andra tillstånd och du behöver känna till de krav som finns på din uteservering.

I Jönköping kan du söka tillstånd för både sommar- och vinteruteservering.

Tänk på att ansöka i god tid.

Så här gör du för att söka tillstånd för en uteservering:

1. Innan du söker tillstånd för uteservering

Ta råd av stadsmiljöprogrammet

Fundera på hur uteserveringen bör utformas med hjälp av de råd och riktlinjer som finns i stadsmiljöprogrammet. Om du har frågor kan du kontakta stadsbyggnadskontoret.

Stadsmiljöprogrammet

Ta reda på vem som äger marken

För att veta om du ska söka tillstånd från polisen eller från en privat markägare behöver du först ta reda på vem som äger marken där du vill ha en uteservering. Kontakta Lantmäteriet via kontaktcenter (telefon 036-10 50 00) för att ta reda på vem som äger marken.

Ta reda på om marken är lämplig för uteservering

När du har ansökt till polisen kommer de att be kommunen bedöma om din uteservering fungerar med trafik, städning, miljö med mera.

Hör gärna av dig till oss för att se om platsen är ledig och lämplig för uteservering. Om platsen skulle vara upptagen slipper du betala avgift för att polisen gör en förfrågan till oss.

Använda kommunal mark

2. Sök tillstånd för uteservering

Din ansökan bör innehålla en tydlig redovisning av illustrationer eller bilder hur ytan ska utformas. Den bör även innehålla valet av möbler och inhägnad. Skissen ska innehålla tydliga mått, längd och bredd samt placering (längst fasaden) samt gatunamn eller namnen om det är en korsning. 

Sök tillstånd: Uteservering på kommunal mark eller offentlig plats

Om uteserveringen ska vara på kommunal mark eller en offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten) söker du tillstånd hos polisen.

Polisen: Ansök om tillstånd för uteservering Länk till annan webbplats.

Skicka din ansökan till polisen flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handlägg­ningstiden vara extra lång.

Sök tillstånd: Uteservering på privat mark

Om uteserveringen ska vara på privat mark behöver du först ett skriftligt tillstånd av markägaren. Du kan sedan även behöva tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten). Bifoga markägarens tillstånd när du ansöker hos polisen.

När ansökan kommit in till polisen

När polisen har tagit emot din ansöka undersöker de om ordning och säkerhet uppfylls vid den planerade uteserveringen.

Om det gäller en uteservering på kommunal mark ber polisen om kommunens synpunkter. Kommunen tittar bland annat på trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. Dessutom tycker vi att det är viktigt att försäkra oss om att den föreslagna uteserveringen kan bidra till en attraktiv stadsmiljö. Det kan därför hända att vi kontaktar dig för att få kompletterande uppgifter.

Beslut

Beslutet får du från polisen till din e-postadress eller den postadress du har skrivit i din ansökan.

3. Sök andra tillstånd

Du kan behöva söka andra tillstånd för din uteservering.

Ansök om bygglov

Om du vill ha ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak vid din uteservering behöver du söka bygglov.

Sök bygglov

Ansök om serveringstillstånd

Om du ska servera alkohol på uteserveringen behöver du ansöka om tillstånd hos Jönköpings kommun.

Sök serveringstillstånd

Registrera hos miljö- och hälsoskyddskontoret

Registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behöver du göra vid ändring av hanteringen av livsmedel, till exempel tillagning av rått kött. Anmälan ska göras i god tid.

Om du har en så kallad satellitservering, där uteserveringen inte är i direkt anslutning till restaurangen, kan mathanteringen behöva tillstånd från Miljö och Hälsa.

Livsmedel, regler och kontroll 

4. När du har fått tillstånd

Först när du har fått tillstånd för uteservering får uteserveringen byggas upp. När du använder kommunal mark för din ute­servering måste du följa de regler som finns för hur en ute­servering får se ut.

Markhyra

Du behöver betala markhyra till Jönköpings kommun.

Markhyra

Tillståndet gäller en säsong

Tillståndet om uteservering gäller en säsong.

Regler för uteservering

Några viktiga regler för din uteservering är:

 • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomster­arrangemang eller liknande.
 • Skyltar och liknande: Stadsmiljöprogrammet
 • Uteserveringen ska vara tillgänglighets­anpassad.
 • Du som tillståndshavare har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att stadsmiljön påverkas så lite som möjligt.
 • Du som tillstånds­havare är ersättnings­skyldig enligt skadestånds­lagen för skador som vållas på stadens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag om jag vill ha en uteservering?

Följ punkt 1 - 4 här ovan!

Vad kostar det att ha en uteservering?

Avgifter för uteserveringar halveras under 2022. Det gäller både sommarperioden och vinterperioden fram till 31 december 2022. Detta är en del av kommunens stödpaket till företagare med tanke på corona-pandemin.

Observera att du fortfarande behöver ha tillstånd för att ha uteservering.

I vanliga fall är avgifterna för uteserveringar:

 • Grundavgift 715 kr/tillstånd
 • Zon A (centrum i Jönköping, se karta): 3,50 kr/m² och dygn.
 • Zon B (övriga Jönköping samt Huskvarna): 2,50 kr/m² och dygn.
 • Zon C (alla övriga ytor, t.ex. Bankeryd, Gränna): 1,30 kr/m² och dygn.
 • Från november t.o.m. mars gäller halverad zontaxa.

Läs om alla taxor på länken nedan.

Allmän platsmark: Taxor och avgifter

När får jag ha uteservering?

 • Sommarperioden för uteservering är 1 april - 31 oktober.
 • Vinterperioden är 1 november - 31 mars. Observera att särskilt tillstånd krävs. Vinteruteservering godkänns bara på vissa platser. Även om du har en sommaruteservering idag är det inte säkert att du kan ha en vinteruteservering. Kriterier för beslutet är bland snöröjning, vinterväghållning, markarbete med mera.

Jag har en uteservering men vill göra den större, vad gäller då?

Du måste göra en ansökan om större yta. Blir den godkänd får du betala för den extra ytan.

Vad gäller för Trädgårdsgatan?

Trädgårdsgatan är en sommargågata. Den färdigställs i maj så först då kan uteserveringar på Trädgårdsgatan sättas fram.

Vad händer om jag gör en uteservering utan tillstånd?

Du kommer efterdebiteras för platsen plus en straffavgift. I vissa fall kan det också leda till polisanmälan för brott mot ordningslagen. Kontakta alltid oss och fråga om du är osäker, vi hjälper gärna till!

Senast granskad/publicerad: