Kontakt för föreningar

Här finns information om hur fritidsföreningar och kulturorganisationer kan kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Jönköpings kommun har ett rikt föreningsliv med många engagerade ledare. För specifika frågor kring föreningens eller organisationens verksamhet hänvisas till personerna nedan. De hjälper till med generella frågor om bidrag, verksamheter, utbildning etc.

Har du frågor kring föreningens eller organisationens verksamhet hänvisas till personerna nedan. De hjälper till med generella frågor om bidrag, verksamheter, utbildning etc.

Namn och e-postadress

Telefon

Ansvarsområde

Idriz Bytyçi

036‑10 63 97

Religiösa, etniska, politiska och intresseföreningar. Dessutom bl.a. projekt och isspolning.

Pierre Oksanen

036-10 69 46

Funktionshinder-, idrotts- (skytte/kampsport), scout- och nykterhetsföreningar, sociala föreningar och pensionärsföreningar. Dessutom bl.a. hemsida, bidragsregler och utredningar som berör föreningslivet.

Leif Bengtzohn

036-10 63 91

Idrottsföreningar och IT-frågor som berör föreningslivet.

Mia Carlsson

036-10 71 07

Idrottsföreningar och miljö- och projektfrågor

Christina Forsmark

036-10 66 92

Kulturföreningar och studieförbund

Pontus De Salareff Månsson

036-10 24 65

Kulturstöd och bidrag

Helene Olsenmyr

036-10 79 30

Kulturstöd och bidrag


Senast granskad/publicerad: