Lotterier och lotteritillstånd, ansökan

Om du ska arrangera ett lotteri i Jönköpings kommun kan du behöva ansöka om licens eller registreringslotteri.

Kommunerna ansvarar endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skillnad på lotteri och tävling

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Krav vid registreringslotteri

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1 608 390:- för 2022)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till lotterikontrollanten.

*2022 års prisbasbelopp är 48 300 kronor

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan föreningen köper in lotter och vinster.

Vilka lotterier behöver inte registreras

Reglerna är olika för ideell förening/trossamfund och exempelvis privatperson/företag.

Förening eller ett trossamfund

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2022, tolv kronor).
  • Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2022, 8 050 kronor).

Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och: i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning, i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Observera! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 § i spellagen.

Övriga som vill anordna lotteri

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

  • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2022, tolv kronor).
  • Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2022, 805 kronor).

Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).

Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:

  • En offentlig nöjestillställning.
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala Polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Registreringskostnad

Registreringen kostar 1200 kronor. Registreringen gäller i fem år.

Kontroll av föreningens lotteri

När en förening fått registrering utser kultur- och fritidsförvaltningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och Jönköpings kommun. Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska lotteriet redovisas.

Redovisning av lotteriet

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen och skickar in den till kultur- och fritidsförvaltningen. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till kommunen.

Ansökan för föreningen om registreringslotteri

Ansökan görs på blanketten via länken Lotteritillstånd, ansökan.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering avser en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

För alla ideella föreningar i Jönköpings kommun är det kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för beviljanden. För att få registreringsbeviset fyller du i blanketten. Vid frågor kontaktar du kultur- och fritidsförvaltningen.

Kontakt
Marianne Id
Lotterihandläggare
Tfn 036-10 69 20
E-postadress: marianne.id@jonkoping.se

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds Plats 1

Senast granskad/publicerad: