Allemansrätten

Här finns information om allemansrätten som handlar om vår rätt och vårt ansvar i naturen.

Allemansrätten ger oss rätten att vara i naturen. Men den handlar också om att ta ansvar för natur, djurliv och att visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Kort sagt: att inte störa och inte förstöra.

Vi använder allemansrätten när vi är ute och promenerar, joggar, plockar bär, badar eller fiskar. Även om vi tycker att vi har bra koll är det bra att påminna oss om vad som gäller i olika situationer. Tillsammans kan vi se till att vi får behålla denna unika rätt.

Rättigheter, skyldigheter – och möjligheter

Allemansrätten omfattar rättigheter och skyldigheter i skog och mark. På åkrar, ängar, sjöar och bryggor. Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller men oftast kommer du långt med sunt förnuft. Om du är osäker, har Naturvårdsverket samlat all information på en webbsida – du hittar den via länken nedan. Där finns även länkar till information på flera olika språk.

Vad gäller? Läs allt om allemansrätten på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Information om allemansrätten på engelska, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om allemansrätten på Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Friluftsfrämjandet, barnapp Länk till annan webbplats.

Visit Sweden, film om allemansrätten Länk till annan webbplats.

Filmer om allemansrätten på olika språk, Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Allemansrätten, Svenskt Friluftsliv Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: