Terrängkörning

Närbild på hjul i terräng. 

Här får du information om att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng på barmark.

Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan även störa djur och människor.

Det är förbjudet att köra med motordrivet fordon i terräng på barmark. Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer, husbilar och andra motorredskap. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Vad menas med terräng?

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Tillsyn och straff

Polisen har hand om tillsynen över terrängkörning. Länsstyrelserna kan utse naturvårdsvakter som också utövar tillsyn inom vissa områden. Vänd dig till polisen om du vill rapportera olovlig terrängkörning eller om du uppmärksammar större skador. Bryter du mot bestämmelserna kan du dömas till böter eller fängelse. Om det uppstår skador kan du bli skadeståndsskyldig gentemot markägaren.

Undantag från förbudet

Det finns undantag från förbudet om du tillexempel måste köra motordrivet fordon för att utföra arbete. Förutom terrängkörning i direkt samband med jordbruk, skogsbruk och renskötsel finns ytterligare undantag från terrängkörningslagens generella förbud. Det gäller bland annat för körning:

  • I samband med byggande och underhåll av vägar, kraftledningar och andra anläggningar som är viktiga för samhället
  • I räddningstjänst och vid akut sjuktransport
  • Vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt
  • Vid arbeten i parker och friluftsområden
  • Vid parkering precis bredvid en väg
  • Inom anläggningar som har anmälts till kommunen som permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon

Även om din körning räknas som tillåten kan du behöva tillstånd från markägaren. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om undantag (dispens) från terrängkörningsförbudet, till exempel om du har en funktionsnedsättning. Undantag kan också medges för parkering eller körning i terräng i samband med tävlingar eller andra arrangemang.

Senast granskad/publicerad: