Lovsjöbadet

Stranden och delar av bryggan sett från sjön.

Här finns information om Lovsjöbadet, ett friluftsbad för hela familjen. Det ligger söder om Barnarp vid Lovsjön, nära E4:an.

Området har gräsytor och är kuperat. Badet har en rejäl brygga.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: Det finns inga värden att redovisa. Mätning sker 1/6-31/8
  • Analys av badvattnet: Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11, 2021-10-19. ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Lovsjöbadet

Mark: Gräs

Botten: Sand

Brygga: 1 st

Hopptorn: Nej

Grillplats: Ja

Omklädningshytt: Nej

Toalett: TC (torrdass)

Lekplats: Nej

Sopkärl: Ja

P-platser: ca 20 st. 30 m till stranden

Tillgänglighet för rullstolsburna: Kuperad mark, ej ramp.

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via e-tjänst eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: