Örserumsbadet

Bryggan och stranden sett från vattnet.

Här finns information om Örserumsbadet, ett friluftsbad i norra delen av sjön Ören, vid samhället Örserum.

Vid Örserumsbadet finns brygga, gräsytor, sandstrand och sandbotten. Det finns parkeringsplatser med reserverad plats för rullstolsburna. Marken är platt, ingen ramp. Badet angränsar till idrottsplatsen.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: Det finns inga värden att redovisa. Mätning sker 1/6-31/8
  • Analys av badvattnet: Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11, 2021-10-19. ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Örserumsbadet

Mark: Gräs

Botten: Sand

Brygga: 1 st

Hopptorn: Nej

Grillplats: Ja

Omklädningshytt: Ja

Toalett: WC

Lekplats: Ja, gungor

Sopkärl: Ja

Övrigt: Beachvolleyplan, utegym, tennisbana (grus), kiosk

P-platser: ca 50 st. 30 m till stranden

Tillgänglighet för rullstolsburna: Reserverad P-plats, platt mark, ej ramp

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via e-tjänst eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: