Oset

badstrand, blöt sand och solsken

Här finns information om Oset, ett friluftsbad som ligger vid Vätterstranden i Huskvarna.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: Det finns inga värden att redovisa. Mätning sker 1/6-31/8
  • Analys av badvattnet: Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11, 2021-10-19. ( provdatum)

Tjänligt:

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Oset

Mark: Platt mark. Sand och gräs.

Grillplats: Nej

Toalett: TC (torrdass), öppet året runt kl. 08.00-22.00.

Lekplats: Ja.

Sopkärl: Ja

Övrigt: Kiosk, beachvolleyboll

P-platser: Ej handikappsparkering

Tillgänglighet för rullstolsburna: Platt mark. Ingen ramp ner i vattnet.

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via självservice eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: