Stråkenbadet

Stranden och vattnet sett från land.

Här finns information om Stråkenbadet, ett idyllisk friluftsbad vid Bottnaryd och sjön Stråkens södra del.

Här finns stora gräsytor att sola och leka på, sandbotten, brygga och kuperad mark. För vandrare – här är startplats för Kolarleden.

Aktuella badtemperaturer

Den officiella mätningen av badtemperaturer och vattenprover sker årsvis mellan 1 juni och 31 augusti.

  • Temperatur i vattnet: Det finns inga värden att redovisa. Mätning sker 1/6-31/8
  • Analys av badvattnet: Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11, 2021-10-19. ( provdatum)

Tjänligt :

Fritt fram att bada.

Vattnet uppfyller de satta kraven.

Tjänligt med anmärkning:

Kommunen avråder inte från bad, men ger rådet att vara försiktig.

Otjänligt:

Kommunen avråder direkt från bad.

Kommunen kommer att följa upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Fakta om Stråkenbadet

Mark: Gräs

Botten: Sand

Brygga: 1 st

Hopptorn: Nej

Grillplats: Ja

Omklädningshytt: Ja

Toalett: TC (torrdass)

Lekplats: Ja, gungor

Sopkärl: Ja

Övrigt: Bollplan

P-platser: ca 30 st. 10 m till stranden

Tillgänglighet för rullstolsburna: Nej, kuperad mark

Livräddningsutrustning: Samtliga badplatser har livräddningsutrustning. Utrustningen får endast användas när någon befinner sig i nöd. Anmäl fel på utrustningen via e-tjänst eller till kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: