Åsasjöarna

Här finns information om friluftsområdet Åsasjöarna. Där finns Åsabadet, sportfiske, kanotvatten, Södra Vätterleden, och skidåkning.

De längre spåren tar dig förbi sandiga stränder till skog, myrar och hagmarker.

Åsabadet är en utgångspunkt. Åsavallen och Martinsgården är andra entréer till naturen vid Åsasjöarna med Mellansjön och Gårdssjön. Vintertid finns skidåkning och skridskoåkning på naturis, om förutsättningarna är de rätta. Blåbärsgranskogarna växer på sandig mark och ger rikligt med bär vissa år.

Kulturhistoriskt är Martinsgården en av traktens bergmansgårdar från 1600-talet. Här bodde en bergsman som hade kungligt uppdrag att få fram en viss mängd järn från Taberg.

Senast granskad/publicerad: