Mörtsjöåsen och Skräcklagölen

Här finns information om Mörsjöåsen och Skräcklagölen där du färdas på en smal slingrande väg omgiven av sjöar och våtmarker.

På grusåsen är du omgiven av sjöar och våtmarker, Västersjön-Gårdssjön, Mörtsjön, Abborragölen och Skräcklagölen.

Här kan ditt fiskeäventyr börja eller en vandring i skogen. Området är ett av Svenska kyrkans stiftsreservat.

Sjöarna vid Mörtsjöåsen ligger högt i landskapet och är källsjöar till både Nissan som rinner söderut och Tidan norrut genom Stråken. Skogen i trakten vid Bottnaryd och Stråken växer mestadels på sandig mager mark. De är fina blåbärsskogar och ger vanligtvis rikligt med bär.

Bottnaryd har i särklass kommunens äldsta tallar. En av dem Prostatallen, även kallad Ullebotallen, finns väster om Bottnaryd och har stått här sedan 1500-talet.

Du hittar både Prostatallen och Mörtsjöåsen som besöksmål i boken Naturpärlor i Jönköpings kommun.

Senast granskad/publicerad: