Visingsö ekskog

Här finns information om Visingsö ekskog, ett friluftsområde där imponerande ekar växer tillsammans med gran och bok.

På våren ger boken en skir grönska, tät skugga på sommaren och gyllenbruna färger framåt hösten.

Skogen är Sveriges största ekskog och planterades 1830 för att säkra militärens tillgång på ekvirke till flottan. Lönn, bok och silvergran planterades också för att ekarna skulle bli riktigt raka och högstammiga.

Idag har skogen prima ekvirke, höga naturvärden och är ett trevligt friluftsområde att vistas i. Många fåglar bor här och sången är som intensivast i april-maj.

Senast granskad/publicerad: