Friluftslivets värde

Här finns information om hur vi under 2021 lyfte naturen i vår kommunen lite extra –genom Luften är fri.

Friluftslivets år var ett nationellt år för att lyfta friluftslivets värden. Det var Naturvårdsverket som finansierade och Svenskt Friluftsliv som organiserade detta år – Luften är fri

Det är inte svårt att vara ute

Tack vare allemansrätten kan i stort sett alla i Sverige vara ute i friska luften och ta del av våra natur. Forskning visar att friluftsliv har positiva effekter både på hälsan, ekonomin och miljön.

Många kopplar ofta samman friluftsliv med stora skogar och fjällvidder som kräver dyr utrustning. Men det är viktigt att se att det går lika bra att vara i våra parker och i naturen där du bor. Det kräver ingen stor budget eller ansträngning.

Under året kommer vi fortsätta utveckla friluftslivet, visa platser i naturen och prata om allemansrätten – skillnaden detta år är att vi får draghjälp med att lyfta frågan från nationellt håll och att hela Sverige pratar friluftsliv samtidigt och mer fokuserat – så nu kör vi!

Fågelvandring med Andris Fågelviskaren

Så här arbetar vi med friluftslivsfrågor i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

På naturkartans webbplats finns information om natur och friluftsliv Länk till annan webbplats.

Behöver du låna friluftsgrejer – kolla med fritidsbanken

Podcast: Friluftslivets år, Luften är fri Länk till annan webbplats.

Utomhuspedagogik – lära ute

Senast granskad/publicerad: