Odla i staden, kolonilotter

Litet växthus på ett koloniområde.

Här finns information om att kommunen hyr ut och upplåter mark till ett antal föreningar som sköter koloniområdena. 

Ett dussintal föreningar hyr mark av kommunen, för att använda till kolonilotter. Odlingslotterna kan variera i standard, till exempel tillgång till vatten, el, sophämtning m.m.

Följande föreningar har avtal med kommunen, om att använda kommunens mark för kolonilotter. Föreningarna sköter tilldelning av odlingslotter, och allmän skötsel inom områdena.

Alla koloniområden visas i karta längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter till odlarföreningar

Område

Förening

Kontaktperson och telefon

Bråneryd

Bråneryds odlarförening

Zaia Esho, 036-14 28 09

Dalvik

Dalviks odlarförening

Carina Ljunggren, 070-949 45 67

Ekhagen

Eksol odlarförening

David Englafors, 073-970 70 70

Ekhagen

Ekhagens koloniförening

Bengt Andersson, 070-315 52 96

Ekhagen

A6 odlarförening

Abdulla Hassan Nuwar, 076-580 04 40

Gräshagen

Odlarföreningen Sommarland

Kristin Norkvist, 072-245 27 14

Huskvarna

Brunstorps odlarförening

Jan Magnusson, 070-348 05 60

Kortebo

Eklundshovs koloniförening

Marina Fältskog, 073-032 16 75

Liljeholmen

Liljeholmens odlarförening

Elin Stawåsen Brokvist, 076-165 61 50

Rosenlund

Rosenlund odlarförening

Anette Karlsson, 070-592 22 90

Tokarp

Tokarps koloniområde

Rolf Högberg, 070-381 38 12

Österängen

Granbäckens odlarförening

Davor Pranic, 073-969 96 24

Österängen

Fagerängens odlarförening

Eduard Nissan Melham, 073-785 91 70


KONTAKT

Vid frågor om kontrakt med odlarföreningarna:

Birgitta Thyselius
Markförvaltare Jönköpings kommun

Telefon: 036-10 52 17

E-post: birgitta.thyselius@jonkoping.se

Vid frågor om bidrag till stadsodling:

Martin Ahlberg
Projektledare kulturella och kreativa näringar

Telefon: 036-10 66 96

E-post: martin.ahlberg@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: