Åtgärder vid sjöar, vattendrag och våtmarker

Här finns information om de åtgärder som Jönköpings kommun gör vid vattendrag, sjöar och våtmarker i samverkan med länsstyrelsen och andra aktörer.

Vattendrag i skogen.