Brunstorps gård

Byggnaderna på Brunstorps gård.

Brunstorps gård, strax norr om Huskvarna, är ett uppskattat besöksmål. Med sin omgivande fruktträdgård och sin planteringar har den ett kulturhistoriskt värde.

Fruktträden är ett klonarkiv med ca 220 sorter.

Här finns gamla byggnader som restaurerats, en genbank för fruktträd och en trädgård med ett unikt sortiment av nytto- och prydnadsväxter.

År 2001 fick den framlidne trädgårdsdesignern Peter Gaunitz i uppdrag att göra ett förslag på lämpliga växtkompositioner, resultatet är ett antal rabatter runt den stora dammen. Sommaren 2008 var innergården med terrasser klara efter en behövlig upprustning. Här finns ett stort urval av perenner samt buskar. Sortimentet kan komma att ändras under de närmsta åren.

Brunstorps gård och trädgård erbjuder rikliga möjligheter till studier av kulturväxter och natur. Samtliga växter är försedda med namnetiketter.

Läge

Brunstorps gård ligger inom Huskvarnabergens naturreservat, mellan Brunstorpsberget och gamla E4 i norra delen av Huskvarna. Genom sitt skyddade läge mellan Vättern och berget, hänförs området till klimatzon II. Det ligger 40- 50 m högre än Vättern, som ligger 89 m ö h.

Historik

Gården Brunstorp köptes in av Linköpingsbiskopen Markusson på 1300-talet, övergick till staten på 1500-talet och kom i början av 1600-talet i privat ägo. På södra flygelns stenfot finns en stenplatta från 1688 med initialerna II A W S K D. Några ägare på 1700-talet var knutna till krutbruket. 1953 förvärvade dåvarande Huskvarna stad gården för att den skulle ingå i ett planerat fritidsområde. 1972 bildades Huskvarnabergens naturreservat i vilket bl.a. Brunstorp ingår.

Fruktträdbank och prydnadsväxter

På 50- och 60-talet minskade intresset för fruktträd i hemträdgårdarna. För att rädda det sortmaterial som var på väg att försvinna, väcktes tanken på en s k fruktträdsbank. När användningen av Brunstorpsområdet diskuterades i mitten av 1970-talet kunde tankarna ta konkret form.

Planteringen av träd påbörjades våren 1979 med material som kunde anskaffas från plantskolorna. Gamla lokala sorter från Småland, östra Västergötland samt Östergötland uppsöktes bland annat genom upprop i radio och tidningar, och ympris samlades in. Dessa ympades på den välkända och härdiga grundstammen A2. Fortfarande hittas lokala sorter som får sin plats på Brunstorp.

Nu finns cirka 170 sorters äpple, 40 sorters päron och ett 40-tal sorters körsbär och plommon på Brunstorp. Av dessa är 54 stycken mandatsorter, dvs. fruktsorter som vi bevarar genom ett avtal med POM, programmet för odlad mångfald. Brunstorps gård är idag ett av de största klonarkiven av de fjorton som finns i Sverige.

I mån om tillgång av ympris kan det beställas. Observera att vi måste ha beställningen innan 15 december året innan man önskar ympriset och vi tar emot önskemål om max 10 st sorter totalt. Övrig information om ympris, hänvisar vi till Nationella genbankens hemsida.

På Brunstorp finns också prydnadsväxter, i första hand ett stort sortiment av perenner, pioner och prydnadsgräs.

Växtdonationer

Genom ett flertal växtdonationer kan Brunstorp visa upp ett botaniskt material, som inte finns på många andra platser i Sverige:

Kurt Grimlund, Huskvarna, donerade till Huskvarna Trädgårdförening sin växtsamling. Omkring 500 arter och sorter från denna växtsamling har föreningen planterat på Brunstorp.

Stenpartiväxter av högt botaniskt värde, donerades av Kjell von Scheele, Huskvarna.

Familjen Adolfsson i Tenhult har skänkt ett flertal olika perenner, i första hand Primulor, till Brunstorp.

Öppettider, program, guidningar och café

Brunstorps gård är tillgängligt för alla, hela tiden. Fri entré.

Är du intresserad av en egen guidning? Guidning bokas via mejl genom Jönköpings guideförening:

Jönköpings guideförening Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning

Kör E4:an norrut förbi Huskvarna. Ta av vid trafikplats Brunstorp. Kör mot Kaxholmen ca 500 m, sväng höger och du är framme.

GPS: Latitud 57.8211215, Longitud 14.2715991

Senast granskad/publicerad: