Friaredalen

Friaredalens lekpark med kanor och klätterställning.

Friaredalen på Söder i Jönköping är en park med lekplats, klätterställningar, grillplats, ramp för skate och BMX samt en parkour- och utegymsanläggning.

Grönska och vatten i parken

Hundraåriga lindar och almar, en exotisk kaukasisk vingnöt, flera olika sorter av björk, vårblommande hägg, ljuvligt kakdoftande katsura är några av de spännande och vackra träd som går att hitta i parken.

Junebäcken som slingrar sig igenom Friaredalen fungerar som fördröjningsmagasin vid kraftiga regn. Tekniska kontoret har breddat dammen för utöka dess kapacitet att ta upp vatten. Dagvattenhantering vid kraftiga skyfall är en av utmaningarna för Jönköping såväl som för andra städer som påverkas av förtätning och klimatförändringar. Stora parker som Friaredalen fyller en viktig funktion för staden som helhet.

Utegym, redskap i bakgrund och plantering i förgrunden.

Har du testat parkour?

Parkour är en träningsform där man övar mental och fysisk styrka genom hopp, rullningar och andra flexibla rörelser över olika hinder. I Friaredalen finns en parkouranläggning där du kan öva upp din smidighet och kroppskontroll.

Vill du ta dig fram på hjul finns en skateramp där du även kan köra med BMX-cykel. Skate-, BMX- och parkourytorna togs fram efter samråd med lokala ungdomars önskemål.

I parken går det att åka skidskor på vintern och spela basket på sommaren. Vill du träna din styrka finns ett utegym med olika stationer.

Har du träffat den spelande spindeln på lekplatsen?

Lekplatsen är en av de största i kommunen. Den är tillgänglighetsanpassad, erbjuder lek för alla åldrar och är ett välbesökt utflyktsmål för såväl förskolor som familjer.

Friaredalens historia

Parkanläggningen i Friaredalen påbörjades 1936 och fick då namnet Junebäcksdalen efter vattendraget som rinner genom dalen. Att området kallades Friaredalen tror man beror på att livslånga band knöts här. Det var en populär samlingsplats för unga där majbrasor och midsommarfirande anordnades.

Senare gjordes de välupptrampade stigarna om till gångvägar, och parken berikades med bollplaner och en lekplats. Runt år 1950 planerades det för en friluftsbadanläggning. Området var vid den tiden en av stadens mest barnrika platser och det var ett av motiven till att utveckla området till en park.

Senast granskad/publicerad: