Hamnparken

Träd och lekplats i Hamnparken.

Hamnparken i Jönköping är stadens äldsta park från 1848. Parken har under 1900-talet ingått som en del av Rådhusparken.

Under 1900-talets första hälft fanns en gulmålad paviljong utmed Järnvägsgatan, den fungerade som sommarcafé. Ett järnvägsspår gick tvärs igenom parken bort till lastkajen vid Munksjön.

På 1980-talet ändrades parken om och fick en restaurangdel mot kanalen.

År 2001 byggdes parken om och syftet var främst att öka tryggheten. Vid senaste ombyggnaden 2011/2012 har parken alltmer anpassats till att bli en rolig lekplats för barn.

En trästaty av Calle Örnemark "Sju sekel" står placerad vid kanalen norr om restaurangen.

Senast granskad/publicerad: