Rådhusparken

Rådhusparken ligger i ett centralt parkstråk tillsammans med Braheparken och Hamnparken i centrala Jönköping.

Rådhusparken har funnits sedan 1870-talet och breder ut sig öster om Rådhuset. Parken är förhållandevis stor och har flera vackra planteringar.

I parkens mitt finns en stor fontän. Fontänen är tillverkad av Bolinders i  Stockholm och visades först vid 1866 års utställning i Stockholm. Den köptes och skänktes till Jönköpings stad av "Bolaget för reglering av brännvinsutskänkningen i Jönköping".

Statyn "Harpolekaren och hans son Gunnar" skulpterad av Stig Blomberg är från 1947. En byst föreställande Viktor Rydberg och en skulptur av Johan Printz finns också i parken.

Från friluftsscenen bjuds sommartid musikunderhållning.

Parkens tillkomst: Rådhusparken. Arkitekt: F W Scolander (1871)

Senast granskad/publicerad: