Råslätts skogspark

Skogsglänta med grillplats.

I Råslätts skogspark kan du uppleva ett 40-tal träd- och buskarter och rester av byggnader från när det var naturbruksskola här.

Det finns flera stigar att promenera på och en grillplats med bänkar.

Historik

Här låg en av Sveriges första skolor för brukande av skogarna, en tidig naturbruksskola som var verksam 1861-85. Eleverna fick lära sig allt om skogsbruk och närliggande ämnesområden. Som att samla in och så frön från träd, driva upp plantor, namnen och egenskaperna för de olika träd- och busksorterna i Sverige, skötsel av skogen, om jakt och djur. Föreståndaren Herrman Gadamér var en nestor, alltså väldigt kunnig inom området.

Parken idag

I Råslätts skogspark finns lämningar från skogsvaktarskolans byggnader som elevpaviljongerna och fröklängen. Fröklängen användes för att få ut frön ur kottar. Framför allt finns ett 40-tal träd- och buskarter från den tiden – i princip alla svenska arter – många är ursprungliga och alltså idag uppåt 150 år gamla. Här kan du se benveden, avenboken, silvergranen, brödtallen och den europeiska lärken.

Parken har restaurerats och utvecklats av kommunen i ett LONA-projekt 2016-2020.

Lokala Naturvårdssatsningen. Logotyp.

Senast granskad/publicerad: