Om Rosenlunds herrgård

Området där Rosenlunds herrgård ligger idag kallades på 1700-talet för Höga gärde och bestod av ängs- och betesmarker. Gustaf Mauritz Posse köpte marken på 1780-talet och lät bygga själva herrgården. Rosenlunds herrgård är uppförd i gustaviansk stil och är en av kommunens mest kända äldre byggnader.

Idag används den till vigslar, konferenser, möten och kulturevenemang. Sommartid är herrgårdens sommarcafé öppet på nedre plan och det finns möjlighet att titta in i herrgården.

Vem var Gustaf Mauritz Posse?

Mauritz Posse var domare i Göta Hovrätt i Jönköping och hans fru Gertrud Ehrenpreus var dotter till ägaren av Huskvarna vapenfaktori. Posse var väldigt intresserad av lantbrukshushåll och han var delaktig i en grupp som utvecklade flera moderna jordbruksegendomar runt om i Jönköpingsregionen. Rosenlunds herrgård fick på den tiden mycket uppmärksamhet och beskrevs som en mönstergård.

Fakta om herrgårdsbyggnaden

Herrgårdsbyggnaden uppfördes med en och en halv våning, med entré mot öster och med västsidan i sluttningen mot parken och sjön Vättern. Suterrängvåningen är byggd i sten, med en överbyggnad i liggande timmer med reveterad fasad. Det är osäkert vem som ritade byggnaden, men det finns många detaljer som talar för att det var en avancerad arkitekt; taket är belagt med skiffer, det finns snidade dekorationer utvändigt, sockeln har detaljer av vättersandsten, och kakelugnarna i rummen är påkostade.

Uthus och ekonomibyggnader uppfördes efter hand runt huvudbyggnaden. Stallbyggnaden finns kvar och används numera som café till Rosariet sommartid.

Byggnaden tillhörde släkten Posse fram till 1894. Sedan såldes den till vice häradshövdingen Gustaf Lindman. Jönköpings kommun tog över byggnaden år 1936.

Restaurering av herrgårdsbyggnaden

Herrgården har restaurerats vid flera tillfällen, under kommunens ägande. Den senaste upprustningen genomfördes under 2016. Under restaureringen togs stor hänsyn till en kulturhistorisk utredning som gjordes av Länsmuseet. Den användes som vägledning för vad som skulle bevaras.

Under renoveringen ställdes högra krav på hantverkarna. Det har gjorts flera byggnadsvårdande åtgärder och hantverkarna har använt sig av ett gediget handarbete, till exempel har kanterna på taklisterna täljts för hand. Detta var också det traditionella sättet att montera taklister på under tiden då herrgården byggdes.

Materialvalet har varit en annan viktig detalj, till exempel har småländsk furu utan kvistar använts. Målarna har återskapat det måleri som en gång fanns med utgångspunkt på det man hittade när man undersökte väggarna i herrgården. För att efterlikna det utseende som väggarna en gång hade har man använt sig av en färg med stenen Dolomit i. Alla målningar är gjorda för hand. Samtliga spegeldörrar är originaldörrar. De vackra kakelugnarna är i original. De har kritats om i fogarna med en massa bestående av krita och vatten. Kakelugnarna är endast återställda vad gäller utseendet och går inte att elda i.

Hur används herrgården idag?

Rosenlunds herrgård är en intern konferens anläggning för möten inom Jönköpings kommun. Herrgården är också kommunens officiella vigsellokal och abonnerad för borgerlig vigsel varje lördag kl. 9-15. Under året arrangeras konstutställning, kulturevenemang, sommarcafé och julmarknad på herrgården.

Föreningar har också möjlighet att boka herrgården för publika evenemang

Posses park - den dolda parken

Posses park med Vättern i bakgrunden.

När familjen Posse skapade Rosenlund på 1780-talet anlade man även en fransk stilträdgård med symmetriska indelade kvarter och parterrer. Det finns inga bevis eller beskrivningar av parken men under 2010-talet så undersöktes herrgårdens närområde genom att man skannade av det översta jordlagret med radar. På så vis kunde man få en god bild av hur parken en gång varit gestaltad. Markradarundersökningen visade att Posses park varit försedd med raka grusgångar, stenlagda ytor, planteringar, drivbänkar, fiskdamm, terrassmurar och möjligen också ett orangeri, för övervintring av känsliga växter. Idag är parken är renoverad och anlagd som den ursprungliga parken på 1700-talet.

Senast granskad/publicerad:

Om Rosenlunds herrgård

Här kan du få veta med om Rosenlunds herrgård, en byggnad och ett område med lång och spännande historia belägen vid en vacker utsikt över Vättern.

Rosenlunds Herrgård i Jönköping