Rosenlunds herrgård för förenings­arrangemang

Här finns information om hur föreningar som uppfyller kommunens värdegrund kan hyra Rosenlunds herrgård för publika arrangemang.

För besök av herrgården arrangeras guidade visningar.

Uthyrning kan ske till föreningar i samband med publika arrangemang. Föreningen ges möjlighet att hyra herrgården om den uppfyller kommunens värdegrund samt villkoren nedan. 

Arrangemanget ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten. Arrangemanget bör kommuniceras i Jönköpings kommuns evenemangskalender på jonkoping.se.

Kommunens gemensamma värdegrund

 • Jönköpings kommun värnar om demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former och vi är för alla människors lika värde. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde.
 • Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Det kräver att både kommunen och medborgarna tar ansvar för att göra Jönköping till en plats där alla kan trivas och känna sig välkomna.
 • Kommunens verksamheter ska bygga på medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och värdighet.

Kommunens arbete med värdegrundsfrågor sker utifrån de sju diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen.

Regler för uthyrning

 • Uthyrning kan ske till föreningar samt till artister och musiker efter en prövning av tekniska kontoret.
 • Arrangemanget ska vara på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, samt genomföras av ansökande förening.
 • Sökande förening ska vara huvudansvarig projektägare.
 • Arrangören ska följa gällande lagstiftning och inför och under tiden för arrangemanget ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
 • Hyresgästen är skyldig att i god tid före hyrestidens början inhämta nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter
 • Arrangemanget ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten. Destination Jönköpings arrangemangskalender bör användas för marknadsföring.
 • Uthyrning för arrangemang som arrangeras av eller för företag, eller institutioner som sker på uppdrag av företag eller institutioner får ej ske.
 • Uthyrning till interna arrangemang som t.ex. årsmöte, föreningsstämma får ej ske.

Uthyrning för interna möten och representation

 • Herrgården kan endast bokas för interna möten av anställda inom Jönköpings kommun och får inte upplåtas för privat bruk av kommunens anställda.
 • Kommunala bolag, Region Jönköpings kansli, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Högskolan i Jönköping (JU) kan boka herrgården när syftet är representation och visning av Jönköpings kommun. Hyra enligt taxa.
 • I de fall det gagnar kommunen kan näringslivskontoret boka herrgården för kunds räkning (företag och föreningar inom Jönköpings kommun). Hyra enligt taxa.

Förening som vill hyra lokal, kontakta Rosenlunds herrgård via mejl eller telefon, se kontaktruta.

Visning

Vill du besöka Rosenlunds herrgård? Vid önskemål anordnas guidade visningar för grupper.

Grupper som önskar en separat, egen guidad visning är välkomna att kontakta Rosenlunds herrgård via mejl eller telefon, se kontaktruta. Visningarna genomförs av Jönköpings guideförening mot en avgift.

Guidningen av herrgården kan kombineras med guidning i rosariet, och möjlighet finns att beställa fika i herrgårdens café.

Läs mer om Rosenlunds herrgård och rosarium

KONTAKT

Rosenlunds herrgård för föreningsarrangemang

Pia Johansson

Telefon: 036-10 51 66

E-post: pia.johansson@jonkoping.se

Carina Varjonen

Telefon: 036-10 53 90

E-post: carina.varjonen@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: