Foto: "Hur luften känns mot huden", fotograf Lars Abrahamsson.

Dans och scenkonst

Här hittar du information om dans och scenkonst.

En person står med ena armen upp mot taket och den andra framför sig i en dansrörelse. I bakgrunden står en annan person vänd mot ett staffli med en målning.