Gestaltningsuppdrag

Här hittar du information om hur kommunens nya eller ombyggda lokaler förses med konstnärlig gestaltning.

Mosaik i olika blå färger.