Så jobbar kommunen med offentlig konst

Här hittar du information om hur vi jobbar med offentlig konst och vår ambition att ge invånare tillgång till konst.

Jönköpings kommun tillämpar den så kallade 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning. Det innebär att 1 % av nybyggnadskostnaderna, samt 0,5 % av om- och tillbyggnadskostnaderna avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader. 

Kommunens mål och ambition är att ge kommunens invånare och dess besökare tillgång till ett varierat, nyskapande och högkvalitativt konstutbud. Ambitionen är att utveckla kommunens arbete med konst i offentliga rum, bland annat genom att ge konsten en framträdande roll i samhällsplanering och i utveckling av stad och landsbygd. Ambitionen är också att konstens roll och gränser i det offentliga rummet är något som tillåts att kontinuerligt omförhandlas, i relation till offentligheten och till den kommunala organisationen.

KONTAKT

Enhet Kultur

E-post: kultur@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: