Ett skepp kommer lastat

Konsteverket Ett skepp kommer lastat.

Foto: Werner Nystrand

Konstnär: Lisa Atterström
Tillkomstår: 2010
Placering: Slottsbron, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – målad betong, granit och marmor
Objektsnummer: K4334

Intill Munksjön, nära Slottsbron, finns Ett skepp kommer lastat, ett konstverk i flera delar av Lisa Atterström. Verket består av en hög triangelformad segelformation i vitmålad betong, vars form speglas i markbeläggningen i granit med sina vågmönster i marmorknott och bänkar i röd, polerad granit. Markbeläggningen och seglet bildar en rumslighet som betraktaren kan kliva in i för att sätta sig på bänkarna. På så sätt bildas en utblickspunkt mot vattnet, som anknyter tematiskt med verket.

Lisa Atterström är baserad i Bottnaryd utanför Jönköping. Hon har bland annat ställt ut konst på Vandalorum i Värnamo (2012) och i galleriet på Grenna museum (2020).

Senast granskad/publicerad: