Massor av silver

Konstverket Massor av silver föreställer en termos som det rinner silver ur.

Foto: Werner Nystrand

Konstnär: Thomas Hämén
Tillkomstår: 2021
Placering: Munksjökajen, Jönköping
Teknik och material: Skulptur – stål, förkromat aluminium, fiberglasförstärkt polyester
Objektsnummer: K5046

Massor av silver är en tvådelad skulptur som sammankopplar den historiska industrin kring Munksjön med det marina livet. På skulpturerna finns kräftdjur, så kallade ishavsrelikter, som blev kvar när Vättern separerades från havet genom landhöjningen. Deras livsmiljö har förändrats drastiskt i och med de föroreningar som följde industriernas etablering intill sjön.

Titeln tar avstamp i den förorenade sjöbottnen, från vilken klumpar av cellulosamassa med hög kvicksilverhalt ibland flyter upp till ytan. Fenomenet har inspirerat verkets ena del, men kvicksilvret återkommer också i den stora tv-kannan. Den är baserad på Carl-Arne Bergers ”Signatur” från 1962 som tillverkades i området, bland annat av glas täckt i kvicksilvernitrat.

Thomas Hämén (f. 1987) är konstnär från Luleå, utbildad bland annat på Kungliga konsthögskolan i Stockholm (2014). Han intresserar sig för ekologi och teknik, och skapar ibland verk med humoristiska inslag.

Senast granskad/publicerad: