Kulturstipendier

En grafittibild 

Här finns information om de kulturstipendier som Jönköpings kommun delar ut varje år. För att söka dessa måste du ha anknytning till Jönköpings kommun.

Ansökningstid

1 mars är sista ansökningsdag.

Vill du söka stipendium?

Ansökan sker under februari månad. Egen ansökan görs på särskild blankett som du kan du beställa via e-post eller telefon.

Kontakta oss för att beställa blankett för ansökan

E-post: kulturforening@jonkoping.se

Telefon: 036-10 66 92

Vill du föreslå en stipendiat?

Till två av stipendierna; Jönköpings kommuns kulturstipendium och Folkbildningsstipendium, kan du föreslå stipendiat. Då behövs ingen blankett. Skriv ett brev med ditt förslag på stipendiat och en motivering till varför du tycker att personen ska få Kulturstipendium eller Folkbildningsstipendium.

Förslag skickas till e-post: kff@jonkoping.se

Vanligt brev via post skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1029
551 11 Jönköping

Beslut och utdelning

Beslut meddelas under senare delen av maj.

Stipendieutdelning sker i samband med nationaldagsfirandet.

Kultur- och fritidsnämndens stipendier:

Jönköpings kommuns kulturstipendium

 • För verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film eller annat kulturellt område.
 • Kan utdelas som belöning för kulturell gärning.
 • Utdelas till den som är född, bosatt eller på annat sätt har anknytning till Jönköpings kommun eller vars kulturella gärning har kommit Jönköpings kommun tillgodo.
 • Kan utdelas till grupp av personer eller till juridiska personer.
 • Enskild eller organisation kan föreslå mottagare av kulturstipendium.
 • Kulturnämnden kan utse stipendiater bland andra än dem som inkommit med ansökan eller föreslagits som mottagare.
  (Stipendiet är inte avsett för studerande eller som utbildningsstipendium.)

Folkbildningsstipendium

 • Stipendiet är avsett för personer som gjort särskilda insatser inom bildningsverksamheten i Jönköpings kommun som kulturnämnden vill uppmärksamma, det vill säga personer verksamma inom studieförbundens verksamhet, föreningar med anknytning till studieförbunden och folkrörelsebundna organisationer eller inom den programverksamhet som naturligt verkar inom studieförbunden.
 • Utdelas till den som är född, bosatt eller på annat sätt har anknytning till Jönköpings kommun eller till annan person för verksamhet som bedrivits i Jönköpings kommun.
 • Enskild eller organisation kan föreslå mottagare av folkbildningsstipendium liksom kulturnämnden eller ledamot därav.

Huskvarna stads jubileumsstiftelse

 • Utbildningsstipendium till personer för högre utbildning i sång, musik, konst, dans, film, teater, litteratur eller andra verksamhetsformer inom kulturområdet.
 • Utdelas till den som är född eller bosatt i Jönköpings kommun eller på annat sätt har nära anknytning till kommunen.
 • Utbildningsstipendium tilldelas person som visat påtaglig fallenhet för det område inom vilket utbildningen ska äga rum och det finns anledning att anta att utbildningen kommer genomföras med gott resultat.
  (Stipendiet är inte avsett för teoretiska studier.)

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond

 • Lämnas som stipendium till ungdom inom kommunen som önskar förkovra sig i musikaliskt eller konstnärligt kunnande.
 • Utdelas till den som är född, bosatt eller på annat sätt har anknytning till Jönköpings kommun.

Lions Club Jönköping stipendiefond

 • Utdelas som stipendium till personer som är verksamma inom kulturens område.
 • Sökanden ska vara verksam inom Jönköpings kommun. 
 • Stipendium utgår i första hand för utbildning inom eller utom landet men kan också avse främjande av verksamhet helt eller delvis inom kommunen.
  (Stipendiet är inte avsett för teoretiska studier.)

Kulturstipendiater 2023

Jönköpings kommuns kulturstipendium

Pelle Holm, 25 000 kr

Motivering: ”För mångårig musikgärning som ledare för KFUMs orkester som med konserter och gästspel berikat musiklivet i Jönköping.”

Joakim Sandberg, 25 000 kr

Motivering: ”För kreativt utvecklande av datorspel där Joakim visar en bredd och djup genom att själv stå för alla aspekter av spelet såsom programmering, pixelart, animering, ljud och musik.”

Folkbildningsstipendium

Åsa Zetterling, 15 000 kr

Motivering: ”Med entusiasm och ihärdighet har Åsa under många år varit den drivande kraften i föreningen Ordfront vilket möjliggjort att kommunens innevånare fått ta del av en lång rad kända och mindre kända föredragshållare.”

Huskvarna stads jubileumsstiftelse

Alex Oskarsson Thorsby, 10 000 kr
Studerande, Textilakademin Värnamo folkhögskola

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond

Julie Svanängen, 10 000 kr
Studerande, Musical Theatre – Institute of the Arts, Barcelona

Lions Club Jönköping stipendiefond

Ebba Malgeryd, 10 000 kr
Studerande, kyrkomusik vid Högskolan för scen och musik i Göteborg

Kulturstipendiater 2022

Jönköpings kommuns kulturstipendium

Louise Frick Sveen, 25 000 kr
Motivering: Med passion och god känsla för låtskrivande har Louise nått en stor publik och visat att lokalt groende drömmar kan förverkligas.

Fredrik Wagner, 25 000 kr
Motivering: Med enträget mod och solidarisk filosofi har Fredrik visat att steget från Bankeryd till Hollywood inte är så stort.

Folkbildningsstipendium

Peter Johnson, 15 000 kr
Motivering: Genom ett livslångt engagemang och en god närvaro i föreningslivet har Peter stärkt vår kunskap om demokrati och folkrätt.

Huskvarna stads jubileumsstiftelse

Noa Edvardsson, 10 000 kr
Studerande, Kyrkomusik Musikhögskolan i Malmö

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond

Ofelia Giannini, 10 000 kr
Studerande, Musiklinjen Per Brahegymnasiet

Lions Club Jönköping stipendiefond

Hanna Hjert, 10 000 kr (9 700 kr från fond + 300 kr från anslag)
Studerande Falmouth University Animation

Senast granskad/publicerad: