Vill du bli volontär på en träffpunkt eller i en väntjänst?

Vill du ge lite av din tid och bli volontär? Inom äldreomsorgen har vi många engagerade seniorer som ökar sin livskvalitet genom att ställa upp för andra.

I Jönköpings kommun finns flera träffpunkter för seniorer där du kan bli en värdefull resurs. Du kan få en bonusvän genom att göra en ideell insats i någon av våra väntjänstgrupper.

En volontärinsats kan innebära att:

  • glädja en äldre person genom besök.
  • vara en medarbetare på våra träffpunkter/väntjänster.
  • vara sällskap vid olika former av aktiviteter som äldreomsorgen anordnar.

Allt volontärt engagemang är ett komplement till den ordinarie verksamheten inom kommunens äldreomsorg.

KONTAKT

Äldrekonsulenter

Maria Ottosson
Telefon: 036-10 73 86
E-post: maria.ottosson2@jonkoping.se

Jenny Janeke
Telefon: 036-10 25 89
E-post: jenny.janeke@jonkoping.se

Ing-Marie Jonsson
Telefon: 036-10 64 63
E-post: ing-marie.jonsson@jonkoping.se

Maria Dellenbo
Telefon: 036-10 29 38
E-post: maria.dellenbo@jonkoping.se

Kristina Jonsson
Telefon: 036-10 57 68
E-post: tinna.jonsson@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: