Träffpunkter för unga som drivs av föreningar och organisationer

Här finns information om träffpunkter för unga, ett komplement till de kommunala fritidsgårdarna.

Flera föreningar och organisationer har öppnat träffpunkter. Träffpunkterna vill underlätta och ge utrymme för ungdomar att mötas under fria former. Det finns utrymme både för samtal och fysiska aktiviteter.

Träffpunkterna öppna för alla, främst i åldern 10–19 år.

Träffpunkter i Jönköpings kommun

Verksamhet

Besöksadress

Kontakt telefon

Assyriska Turabdinföreningen

Huskvarnavägen 79,
554 66 Jönköping

Songul Tanriver

Fridhems Ungdomsgård

Bottnaryds Byalag,
Bottnaryd

036-200 39

Missionskyrkan, Hovslätt Länk till annan webbplats.

Björkbackavägen 2,
Hovslätt

036-769 58

Norrahammars Frikyrkoförsamling Ungdom
(Café Sweet Saturday)

Spånhultsvägen 2,
Jönköping

036-37 47 610

Pingstkyrkan, Tenhult

Västra vägen 2B,
Tenhult

036-911 96

Tabergs Missionsförsamling Ungdom

Centrumplan 5,
Taberg

036-36 71 51

Underground

Sparvhöksgatan 1, Jönköping

Peter Magnusson
070-771 24 60

Ölmstad Pingstförsamling Länk till annan webbplats.

Grännavägen 4,
Ölmstad

036-523 82

Senast granskad/publicerad: