Visingsö ekskog

Här finns information om Visingsö ekskog, ett friluftsområde där imponerande ekar växer tillsammans med gran och bok.

På våren ger boken en skir grönska, tät skugga på sommaren och gyllenbruna färger framåt hösten.

Skogen är Sveriges största ekskog och planterades 1830 för att säkra militärens tillgång på ekvirke till flottan. Lönn, bok och silvergran planterades också för att ekarna skulle bli riktigt raka och högstammiga.

Idag har skogen prima ekvirke, höga naturvärden och är ett trevligt friluftsområde att vistas i. Många fåglar bor här och sången är som intensivast i april-maj.

Karta Visingsö 

Visingsökartan är till för dig som är på, eller har tänkt besöka Visingsö. Kartan innehåller information om sevärdheter inom natur och kultur samt platser för aktiviteter och var man kan äta, bo och handla. Vid respektive punkt finns adresser till webbplatser med aktuell information. Kartan innehåller även tidtabell för färjan och den lokala bussen, Öasvängen.

Besökskartan finns att hämta på infopoints runt om i kommunen samt som pdf-fil på Visingso.net, Visingsös officiella guide. Visingsökartan är framtagen i ett samarbete mellan Jönköpings kommun, kommundelsutveckling och Visingsös näringslivsförening.

Senast granskad/publicerad: