Dummemosselederna

Vid träspången ses träd. blåbärsris och vita blommor. 

Dummemosselederna går på en av länets största våtmarker med ett rikt växt- och fågelliv. En av lederna är tillgänglighetsanpassad och där kan du ta dig fram med barnvagn, rullstol och rullator. 

Längd:

 • 6,9 km: Ej tillgänglighetsanpassad (blåmarkerad slinga)
 • 4,7 km: Tillgänglig för barnvagn, rullstol och rullator (orangemarkerad slinga)

Sträckning:

 • Blå slinga: Rundslinga. Från den stora parkeringen går du den norra rundslingan (blåmarkerad på kartan) och tillbaka.
 • Orange slinga: Tillgänglighetsanpassad rundslinga med alternativ till startplats i norra och södra delen.
 • Vinterled för skidåkning, gult på kartan, röda kryssmarkeringar i naturen. Ej lämplig att beträda övrig tid på året.

Färgmarkering i naturen: Blå och orange
Svårighetsgrad: Stigar och spänger

Rastplats, blå slinga: Ja
Rastplats, orange slinga: Ja
Grillplats, blå slinga: Nej
Grillplats, orange slinga: Ja
Toalett, blå slinga: Ja, på flygplatsen
Toalett, orange slinga: Ja, vid grillplatsen

Parkering: Ja
Kollektivtrafik: Busshållplats Jönköpings flygplats

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Anslutningsleder:

 • Dummemosseleden, tillgänglighetsanpassad (orangemarkerad)
 • Dummemosseleden, ej tillgänglighetsanpassad (blåmarkerad)

Naturreservat

Mossen ett naturreservat och består av kärr med torra tuvor. Ett naturreservat har striktare regler än vad allemansrätten säger:

 • Använd stigarna.
 • Låt träd, buskar, blommor, mossor och lavar vara helt orörda.
 • Uppträd så att du inte stör djurlivet – gå inte för nära fågelbon eller djurungar.
 • Tälta inte inom området och gör inte upp eld annat än på särskilt angivna platser.
 • Håll hunden kopplad.
 • Håll reservatet rent – lämna inget skräp efter dig.

Senast granskad/publicerad: