Naturreservatet Dumme mosse

Tjärnen på Dumme Mosse.

Dumme mosse är ett av länets största och mest varierade myrområde med många olika våtmarkstyper, vildmarkskänsla och högmosse.

Leden på mossen är även handikappanpassad med bred spång.

Dumme mosse är en av södra Sveriges största myrar och här hittar ljungpipare och orre hem. Vill du spana efter fåglar finns ett fågeltorn i Tranbo i reservatets norra del. Under april och maj kan du höra tranan trumpeta liksom på hösten före flytten. Bland växterna finns väldoftande skvattram och pors. Dvärgbjörk, som är vanlig i Norrlands inland, finns också här. Den är rotad sedan länge i Dumme mosses torvlager.

Naturreservatet Dumme Mosse ägs och förvaltas av Jönköpings kommun. Det finns fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk längre ner på sidan.

Tillgänglighet vid södra delen

Dumme mosse ska vara tillgänglig för alla och du kan enkelt kan ta dig fram med barnvagn, rullstol och rollator vid södra delen.

Tillgänglighet vid södra delen av Dumme mosse

Vägbeskrivning

Följ riksväg 40 från Jönköping mot Göteborg. Följ vägvisningen till Axamo flygplats. Från flygplatsen finns skyltning till parkeringar i den södra delen av Dumme mosse.

Vinterleden på norra delen av Dumme mosse utgår från Hallbystugan. Vägvisning till Hallbystugan finns från väg 40.

Buss 27 från centrala Jönköping går några turer på vardagar till Jönköping flygplats.

Berättelsekarta

Gör gärna ett besök i naturreservatet via vår interaktiva berättelsekarta. Där kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder över reservatets vackra miljöer.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka bilder och beskrivningar som visas styrs av vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Dumme mosse berättelsekarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Dumme mosse Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: