Utomhuspedagogik – lära ute

Här kan du läsa om Jönköpings kommuns arbete med utomhuspedagogik och varför det är positivt att lära ute.

Det finns så många fördelar med undervisning utomhus. Utomhuspedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig när kunskapen förankras i verkligheten. Utomhuspedagogiken är kopplad till skolans läroplan och eleverna får en rik och inspirerande lärmiljö. Där kan fler elever hitta sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål.

Utöver allt detta får eleverna även rörelse, frisk luft och dagsljus. Det är inslag som är positiva för den fysiska och psykiska hälsan.

I Jönköpings kommun har vi drygt ett femtiotal skolskogar. Skolskogen är ett naturområde, intill eller i närheten av skolan, som används i undervisningen på olika sätt. Här vistas barn och elever regelbundet och blir därigenom vana vid att vara ute i naturen.

Skolskogar

Forskningen visar

Växelverkan & variation

Elever som får växla mellan inomhus- och utomhusundervisning minns bättre. Exempelvis kunde eleverna mer ingående förklara fotosyntesen och begrepp om undervisningen skett i olika när- och lärmiljöer. Den bidrar också till ett ökat kunskapssammanhang, färre konflikter och eleverna får använda fler sinnen. Eleverna får också fördelar om undervisningen sker i en variation mellan teori och praktik.

Frisk luft

Redan efter ett par minuter utomhus sänks kortisolhalten i blodet, stresshormonerna. Det gäller både elever och lärare. Det är alltså en ”friskfaktor” att vara utomhus.

Naturkontakt

Naturkontakt ger god återhämtning från stress. Ska barn och elever lära sig om naturen är det självklart att det är lämpligt att vara i den riktiga naturen. Att lyssna på fåglarna under våren istället för fågelläten i en app, men det behöver inte enbart vara naturvetenskap som sker utomhus. Som lärare kan du kan flytta ut din undervisning i samtliga ämnen och teman.

Fysisk aktivitet

Mer tid för teoretiska ämnen leder inte med automatik till bättre skolresultat. Den senaste kunskapsöversikten om utomhusundervisning visar att mer fysisk aktivitet under skoldagen leder till att förbättrade resultat i de teoretiska ämnena bland elever i grundskoleålder, även om mera forskningsstudier behövs för att kunna dra mer långtgående slutsatser.
Klassrumspedagogik är betydelsefull, men det behövs mer för elevers lärande och utveckling.

För dig som är lärare/pedagog

Jobbar du inom skolan och vill veta mer om utomhuspedagogik? Då kan du läsa mer på Pedagog Jönköping via länken nedan.

Läs mer om Utomhuspedagogik på Pedagog Jönköping Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Lisa Bergström
Strateg friluftsliv

Telefon: 036-10 69 28

E-post: lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Sabine Lind
Verksamhetsutvecklare Naturskolan

Telefon: 036-10 24 76

E-post: sabine.lind@jonkoping.se

Ulrika Franke
Naturskolan

Telefon: 036-10 64 97

E-post: ulrika.franke@jonkoping.se

Linus Ögren
Lärare inriktning fritidshem, Attarpsskolan

Telefon: 076-80 20 690

E-post: linus.ogren@jonkoping.se