Utomhuspedagogik – lära ute

Här kan du lära dig mer om att undervisa utomhus. Du får tips, råd och motivation för att ta dig och din pedagogik till nya nivåer.

Det finns så många fördelar med att undervisa utomhus. Oavsett om du inte ännu tagit steget ut med din undervisning eller redan ser det som en självklarhet finns här handfasta tips, råd och motivation för att undervisa utomhus.

Friluftslivets år är ett nationellt år för att lyfta friluftslivets värden. Det är Naturvårdsverket som finansierar och Svenskt Friluftsliv som organisera detta år – Luften är fri.

Friluftslivets år i Jönköpings kommun

Varje månad med ett nytt tema. Oktober månads tema är lära ute.

Hur ska jag tänka om jag vill börja undervisa ute?

  • Prata ihop dig med en kollega, det kanske är fler som vill ta steget ut mer regelbundet.
  • Ta kontakt med en Naturskola om det finns i din kommun. Ofta finns det bra stöd att få av den öppna fritidsgårdsverksamheten i din kommun men också av olika föreningar.
  • Använd färdigt lektionsmaterial som finns på webben, längst ner på sida hittar du länkar.
  • Bygg upp ett litet förråd eller ”bibliotek” med färdiga utomhuspedagogiska grejer på skolan, färdiga aktiviteter med tillhörande material och utrustning. Allt behöver inte byggas upp på en gång, låt det ta tid.
  • Se till att ha ett naturområde/skolskog att gå till som inte ligger för långt bort. Det ska vara enkelt att ta sig dit. Finns det ingen skog kanske det finns en lummig plats på skolgården eller annan plats i närområdet. En plats där eleverna kan lära känna sin utemiljö genom regelbundna besök och känna sig ”som hemma”.
  • Samarbeta med lärare i andra skolämnen, kan ni samordna en uteaktivitet där fler skolämnen berörs?
  • Skapa bra rutiner i er uteverksamhet till exempel: ha en samlingsplats, en gräns för var naturområdet börjar och slutar, ta mellanmål eller fruktstund i samband med utevistelsen, vad innebär det att vara ”klädd efter väder” ..
  • Även korta stunder utomhus är värdefulla för att få in dessa rutiner.

Ta steget över tröskeln – forskningen visar

Växelverkan & variation

Elever som får växla mellan inomhus- och utomhusundervisning minns bättre. Exempelvis kunde eleverna mer ingående förklara fotosyntesen och begrepp om undervisningen skett i olika när- och lärmiljöer. Den bidrar också till ett ökat kunskapssammanhang, färre konflikter och eleverna får använda fler sinnen. Eleverna får också fördelar om undervisningen sker i en variation mellan teori och praktik.

Frisk luft

Redan efter ett par minuter utomhus sänks kortisolhalten i blodet, stresshormonerna. Det gäller både elever och lärare. Det är alltså en ”friskfaktor” att vara utomhus.

Naturkontakt

Naturkontakt ger god återhämtning från stress. Ska barn och elever lära sig om naturen är det självklart att det är lämpligt att vara i den riktiga naturen. Att lyssna på fåglarna under våren istället för fågelläten i en app, men det behöver inte enbart vara naturvetenskap som sker utomhus. Som lärare kan du kan flytta ut din undervisning i samtliga ämnen och teman.

Fysisk aktivitet

Mer tid för teoretiska ämnen leder inte med automatik till bättre skolresultat. Den senaste kunskapsöversikten om utomhusundervisning visar att mer fysisk aktivitet under skoldagen leder till att förbättrade resultat i de teoretiska ämnena bland elever i grundskoleålder, även om mera forskningsstudier behövs för att kunna dra mer långtgående slutsatser.
Klassrumspedagogik är betydelsefull, men det behövs mer för elevers lärande och utveckling.


Maria Hammarsten är doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Jönköping University. Hon kommer snart ge ut en lärobok om utomhusundervisning.

Läroboken riktar sig till blivande och redan yrkesverksamma lärare från förskoleklass till årskurs 6 och fritidshemmet. Den innehåller en teoretisk introduktion om utomhusundervisning och dess möjligheter, men också hur pedagogiska barriärer kan förebyggas. Du får också kunskap om utomhusdidaktik och konkreta praktiska exempel på undervisningsupplägg.

Bra platser och kontakter

Platser att vara på, var du kan låna grejer som exempelvis muurikka och tält till utomhusaktiviteter men också få andra råd och tips.

Skolskogar i Jönköpings kommun

Brittebo Jönköpings kommuns lägergård, Bottnaryd

Vidablick, KFUMs lägergård, Bankeryd Länk till annan webbplats.

Fritidsbanken, när du vill låna grejer

Friluftsfrämjandet Länk till annan webbplats.

Sportfiskarna i Jönköping Länk till annan webbplats.

Fritidsgårdarna i Jönköpings kommun

I Filmen visas Attarpsskolan Skolskog. Vill du veta hur Attarpsskolan har arbetat med sin skolskog berättar gärna Linus som är pedagog hur de arbetat och delar gärna med sig av tips och råd.

E-post till Attarpsskolans skolskogansvarig

Naturskolan Upptech, Jönköpings kommun

Naturskolan på Upptech i Jönköping erbjuder lån av utomhuspedagogiskt material till skolor och förskolor inom Jönköpings kommun. Matematiklådor och svenskalådor med pedagogiskt material, webbägg, kikare, ryggsäcken ”Skogen i skolan” och småkrypslådan finns för utlån. (Mer om det hittar du som lärare i Jönköpings kommun på intranätet. Sök: Utomhuspedagogik )

Upptechs webbsida Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Lisa Bergström, Strateg friluftsliv
Tfn: 036-106928
E-post: lisa.bergstrom2@jonkoping.se

Sabine Lind, Verksamhetsutvecklare Naturskolan
Tfn: 036-102476
E-post: sabine.lind@jonkoping.se

Ulrika Franke, Naturskolan
Tfn: 036-10 64 97
E-post: ulrika.franke@jonkoping.se

Linus Ögren, Lärare inriktning fritidshem, Attarpsskolan
Tfn: 076-8020690
E-post: linus.ogren@jonkoping.se