Lekplatser och lekparker

Barn som leker i stadsparken

Här hittar du information om Jönköpings kommuns 126 allmänna lekplatser i parker och grönområden runt om i kommunen.

Utflyktslekplatser

Kommunen har idag tre större lekplatser som fungerar som utflyktsmål för så väl familjer som skolor och andra grupper.

  • Kålgårdens lekplats
  • Friaredalens lekplats
  • Jönköpings stadsparks lekplats

Alla kommunala lekplatser

Närlekplatser och områdeslekplatser

Övriga lekplatser är antingen närlekplatser eller områdeslekplatser. Lekplatserna är utformade för barn i åldrarna 1–12 år. Gemensamt för alla lekplatser är att de ska erbjuda möjligheter för tillgänglig lek och närhet till naturen.

Närlekplatserna är lite mindre och många av dem har fokus på lek för de yngre barnen. En närlekplats består ofta av sandlåda, klätterställning med rutschkana, gungor eller gunglek samt en sittplats.

Områdeslekplatserna är lite större och ska fungera för barn i olika åldrar. Områdeslekplatserna brukar ha gungor, klätterlek, rutschkana, sandlek, sittplatser och öppna ytor. På de flesta områdeslekplatserna finns också en aktivitetsyta, till exempel en bollplan eller en landbandybana.

Säkerheten

Samtliga lekplatser genomgår en årlig säkerhetsbesiktning enligt SS-EN 1176, 1177 samt svenska gällande lagar och normer. (SS=svensk standard, EN= europastandard).

När det gäller åtgärder av mindre fel ingår det i den årliga skötseln av lekplatsen. Vid större fel görs en bedömning huruvida lekutrustningen kan repareras eller måste tas bort. Samtliga fel som utgör allvarlig fara för barnen åtgärdas omgående, antingen genom att utrustningen byggs om eller tas bort.

Säkerhetsbesiktningen ligger till grund för bedömningen av vilka lekplatser som är i störst behov av renovering.

Är något i lekparken trasigt?

Om du ser något trasigt, felanmäl detta omgående så att ingen kommer till skada:

  • Ring Kontaktcenter 036-105000
  • Fyll i formuläret felanmälan
  • Gör en felanmälan via appen "Trivs i Jönköping" (ladda ner appen via Appstore eller Google Play)

Hundar och rökning på lekplatsen

Enligt hundföreskrifterna för Jönköpings kommun får hundar inte vistas på allmänna lekplatser.

Rökning är förbjuden på alla allmänna platser

Hundföreskrifter

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För felanmälan:

  • Ring Kontaktcenter 036-105000
  • Fyll i formuläret felanmälan
  • Gör en felanmälan via appen "Trivs i Jönköping" (ladda ner appen via Appstore eller Google Play)