Östra Vätterbranterna, ett biosfärområde

Här hittar du information om Östra Vätterbranterna som är ett biosfärområde sydost om Vättern.

Här finns marker som brukats traditionellt under lång tid och rasbranter som är nästan orörda. Kulturlandskapet är levande med ekhagar som tillhört storgods och lövängar vid små torp. Men också härliga tysta skogar.

Inom naturvårdssverige är Östra Vätterbranterna ett begrepp som uppmärksammas internationellt. Det står för en modell där markägare, myndigheter och ideell naturvård samarbetar konstruktivt för att kombinera bruk av jord och skog med bevarande av landskapets naturvärden. Samarbetet ledde till att Östra Vätterbranterna utnämndes till ett UNESCO biosfärområde 2012.

Vad är ett biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling och lokala lösningar på
globala utmaningar. Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö vi lever i. Det handlar om samspelet mellan människa och miljö.

Unesco, FN-organ för kultur, vetenskap och utbildning, väljer ut områden i världen som uppvisar goda initiativ på hållbar utveckling. Biosfärområden formas efter lokala förutsättningar, varje är unikt.

Biosfärområdes huvudsyften är att:

 • bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
 • utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
 • stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Östra Vätterbranternas vision

genom en aktiv samverkan skapa en livskraftig landsbygd, ett hållbart ekosystem och ett attraktivt landskap för brukare, boende och besökare.

Infopoints i Östra Vätterbranterna

Visingsö

 • Persgården
 • Alpacka Gladhytt
 • Tempelgården

Örserum

 • Örserumsbrunn Gestgifveri & Konferens

Bunn

 • Bauergården Gästgiveri & Konferens

Kaxholmen

 • Rudenstams gårdsbutik

Huskvarna

 • Huskvarna Stadshotell
 • Husqvarna museum

Utflyktsmål med cykel eller bil

Örserum
Ett samhälle med gamla anor norr om sjön Ören. I Örserum finns livsmedelsbutiken Hugos med korvtillverkning, hembygdsgård, restaurang och hotell i gammal brunnsmiljö. Fint bad med brygga, utegym och boulebana.

orserumsbrunn.se Länk till annan webbplats.

Bunn
Bunn bjuder på en sagolik miljö vid sjö och skog. Bauergården Gästgiveri & konferens har olika evenemang, ställplats och uthyrning av kanoter.

bauergarden.se Länk till annan webbplats.

Åsens by
Åsens by är ett kulturreservat som visar hur det var att leva i Småland för 100 år sedan. Här kan barnen springa fritt bland de gamla byggnaderna, mata djuren, åka häst och vagn eller karda ull. Kaffestuga och handelsbod.

asensby.se Länk till annan webbplats.

Kleven
Vägen går genom Klevens gård. Genom årens lopp har både kungar, drottningar, tjänstefolk och krigshärar passerat på vägen. På gården finns sommarcafé, en storslagen utsikt och det plats för medhavd picknick.

kleven.nu Länk till annan webbplats.

Uppgränna, Girabäcken, Brahehus
I Uppgränna finns gamla gårdar med småskaligt jordbruk. Upptäck Byagård, Uppgränna Naturhus och vandringsstig upp till Brahehus, ruinen efter greve Per Brahe den yngres lustslott. Här finns även Biosfärled Uppgränna som är en rundslinga som går genom dalgången Girabäcken och ner till Vättern. Girabäcken är ett naturreservat med lummig växtlighet liten strand och grillplats.

Biosfärled Gränna

Utflyktsmål med kollektivtrafik

Röttle by
Här finns röda stugor från 1700–1800-talet och två kvarnar längs Röttleån som berättar om en gången storhetstid. Dalgången leder ner till Vättern där det går att bada. En riktig natur och kulturupplevelse.

Busshållplats: Gränna Röttlevägen.

jkpg.com Länk till annan webbplats.

Visingsö
Från Visingsö styrdes nästan hela Sverige på 1100- och 1200- talet. Tillsammans med Gränna
är Visingsö kommunens största turistmål. Ta färjan från Gränna.

Busshållplats: Gränna Hamn

Mer information om Visingsö kan du få i Gränna hamn eller vid våra Infopoints.

Färjetider och mer information om Färjan Gränna–Visingsö

Grännaberget
Vid Grännabergets fot ligger Gränna. Grännaberget har vacker natur med vidsträckt utsikt
över både Gränna, Visingsö, Östergötland och Västergötland. På berget finns promenadstråk,
grillplatser, sommarcafé och flera vandringsleder. Trappor från Gränna leder upp på berget.
Det går också att ta sig till Tegnértornet om du är beredd att gå en bit till.

Busshållplats: Gränna Söderby

Grännaberget

Tenhult
Tenhult är det lilla järnvägssamhället med lång historia. Här finns det mesta och det är nära till
naturen. Matbutiker, ”Butiken i Tenhult”, ”Lantstället” och pizzeria. Söder om samhället ligger
Tenhultasjön med bad, brygga, grill, WC och fiske. Tenhults fiskeklubb hyr ut roddbåtar.
Uvabergets Naturreservat har en fantastisk natur med utsikt över sjön. Uppmärkta spår i skogen väster om sjön.

Busshållplats: Tenhults Möbler

Äppledalen och Landsjön
I Kaxholmen finns hembygdsgård, dalgången Kaxholmens lövskog, Rudenstams gårdsbutik
med café, Vistakulle fruktodling, kafferosteri, inredningsbutiken Grafitgrå med café, livsmedelsbutik, Tengblads trädgårdsbutik och badplats med brygga, grill och WC.

Busshållplats: Kaxholmen Rudu, och Kaxholmen Hunnerydsbadet.

jkpg.com Länk till annan webbplats.

Brunstorps gård
Brunstorps gård har gamla byggnader och är en genbank för fruktträd. Här finns fruktträd,
nytto- och prydnadsväxter. Sommartid är trädgårdscaféet öppet. Gården ligger inom Huskvarnabergens naturreservat.

Busshållplats: Brunstorps gård

Naturreservatet Huskvarnabergen

jkpg.com Länk till annan webbplats.

Smedbyn
Här finns röda stuglängor byggda i mitten på 1700-talet som bostäder för arbetarna i Husqvarnafabriken. I dag fylls de av hantverkare och konstnärer. Husqvarna fabriksmuseum visar det mesta ur sin produktion, allt från spisar, motorsågar till gevär. Den branta Pustaleden är en rundslinga på 1,8 km som går här.

Busshållplats: Huskvarna Stampaplan

husqvarnamuseum.se Länk till annan webbplats.

jkpg.com Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: