Naturreservatet Huskvarnabergen

Vy från Huskvarnaberget.

Naturreservatet Huskvarnabergen har en av de vackrare vyerna över Huskvarna och Jönköping.

Området är till stora delar ett friluftsområde vid IKHP med motionsspår för vandring, mountainbike och skidor. I norra delen ligger Brunstorps gård med fruktträd och örtagård.

Naturen är omväxlande med ädellövskogar i västra bergsbranten. På bergsplatån har odlingslandskap små gårdar, fin ängsflora och slingrande grusvägar. Två längre vandringsleder startar vid IKHP.

Naturreservatet Huskvarnabergen ägs och förvaltats av Jönköpings kommun.

Berättelsekarta beskriver området

I webbkartan för naturreservatet kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se bilder från reservatet.

Ett antal platser finns markerade på kartan och beskrivna i text och bild. Vilka bilder och beskrivningar som visas styrs av vad som är synligt i kartan för tillfället. Detta styr du själv genom att zooma in eller förflytta dig runt i kartan.

Huskvarnabergens berättelsekarta Länk till annan webbplats.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Huskvarnabergen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: