search
Sök
menu
Meny
Sök

Prislista för hyra av planer, hallar, lokaler och material

Här finns priser för dig som vill hyra en yta för sport- och fritidsaktiviteter eller andra kommunala lokaler samt material.

Priser gäller från 1 januari 2022.

Viktig information

 • Priserna är angivna i kronor per timme om det inte står något annat.
 • Om anläggningen kan erbjuda omklädningsrum så ingår detta i priset.
 • Särskilt avtal kan upprättas vid tillfällig uthyrning till kommersiella verksamheter och arrangemang med stort publikt intresse.
 • Andrahandsuthyrning är inte tillåtet och medför straffavgift på 3000 kr.
 • För tider utöver ordinarie öppethållande tillkommer en avgift på 600 kr/timme/personal som behöver vara i tjänst.
 • Tid för iordningställande av lokalen bokas och betalas av den som hyr lokalen. Den som hyr anläggningen ansvarar själv för allt iordningställande.
 • Den som hyr anläggningen är skyldig att följa de regler och föreskrifter som gäller för anläggningen.
 • Fakturering sker i efterskott varje månad.
 • Baspriset dvs. kundkategori 1 räknas årligen upp med konsumentpris index och övriga priser räknas upp i förhållande till baspriset. Nya priser gäller årligen från 1 januari. Observera att detta inte gäller entréavgifter på bad då badpriserna justeras enligt index.
 • Kontakta bokningen inför uppstart av ny verksamhet eller nya lag för att i dialog med bokningen säkerställa att det finns tider att tillgå för verksamheten.

Kundkategorier

Kundkategorierna avgör kostnaden vid varje hyrestillfälle.

 • Kundkategori 1. Omfattar bidragsberättigade föreningar i Jönköpings kommun. Bidragsberättigade föreningar ska ha kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet, följa Jönköpings kommuns allmänna bestämmelser och värdegrunder. Kundkategori 1 gäller även verksamhet såsom övriga kommunala förvaltningar och bolag, kultur- och idrottsförbund som arrangerar verksamhet i Jönköpings kommun samt bidragsberättigade kulturföreningar och privatskolor under skoltid (08.00–16.00).
 • Kundkategori 2. Omfattar privatpersoner bosatta i Jönköpings kommun, samt de föreningar som ej är bidragsberättigade i Jönköping kommun. 
 • Kundkategori 3. Omfattar privatpersoner och föreningar utanför Jönköpings kommun.
 • Kundkategori 4. Omfattar företag, annan näringsidkande verksamhet och övrig verksamhet.

Match och arrangemangshyra

Vid matcher och/eller arrangemang i kommunens anläggningar där man tar ut entréavgift så gäller alltid 20 % av entréavgiften dock lägst grundhyran (se rubriken: Grundhyra vid matcher). Med entréavgift avses normalavgiften vid ett arrangemang eller deltagaravgift.

Grundhyra vid matcher

En speciell matchhyra gäller för de tre högsta divisionerna inom alla idrotter på seniornivå.

Grundhyran vid matcher är 1285 kr. Grundhyran finns på grund av likabehandlingsprincipen då matcharrangemang medför längre bokningar, förberedelser och anpassningar och dessa varierar beroende på idrott.

Avgifter vid överträdelser och avbokning av tider

Behöver du avboka din tid gäller följande avgifter. Enstaka tillfällen i en schemabokning är ej avbokningsbara.

Vid arrangemang

 • Avbokning 30 dagar eller tidigare innan bokad tid: ingen avgift
 • Avbokning inom 30 dagar: hel avgift

Ordningsavgifter

 • Ej bokad tid i hall (oavsett storlek): 1500 kronor
 • Överträdelse av klisterförbud i sporthallar: 2000 kr
 • Ej bokad träning på matchplan: 3000 kr
 • Ej bokad träning på träningsplan:1500 kr
 • Ej bokad träning på grusplan/konstgräsplan: 600 kr
 • Träning på avstängda planer/ytor* : 4000 kr
  *Nyttjande av en avstängd plan betraktas som sabotage och vid stora skador på planen kan laget bli avstängt från framtida träning och faktiska kostnader för iordningsställande debiteras.
 • Ej återställt materiel (sarg, mattor, plintar, stolar, bord med mera): 600 kr
 • Ej grovstädad lokal, plan eller omklädningsrum (ej plockat upp papper, tejp, flaskor eller liknande): 600 kr

Vid obemannade sporthallar och gymnastiksalar

 • Lämnat dörr eller fönster öppet (ytterdörr eller utrymningsdörr): 600 kronor
 • Förhyraren orsakar larmutryckning: Full kostnadstäckning
 • Upplåsning av jourpersonal: Full kostnadstäckning

Sporthallar, anläggningarna är indelade i kategorier nedan

A1 (med läktare)

Anläggningar

Jönköpings Idrottshus A-hall
Jönköpings Idrottshus Arenan
Jönköpings Idrottshus D-Hall
Huskvarna sporthall

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (match)
 • Kategori 2: 283/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

A2 (utan läktare)

Anläggningar

Attarpshallen B-hall
Tenhults Sporthall
Torps skola Sporthall
Ribbahallen B-hall
Huskvarna gymnastikhall

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188
 • Kategori 2: 282
 • Kategori 3: 376
 • Kategori 4: 564

B1 (med läktare)

Anläggningar

Attarpshallen A-hall
Norrahammar Sportcenter

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 162 (träning) / 198 (match)
 • Kategori 2: 243/297
 • Kategori 3: 324/396
 • Kategori 4: 486/594

B2 (utan läktare)

Anläggningar

Barnarpsskolans gymnastiksal
Jönköpings Idrottshus B-hall
Jönköpings Idrottshus C-hall
Kålgårdsarenan Sporthall
Ribbahallen A-hall
Sanda Sporthall
Stadsgårdens Sporthall
Råslätt Sporthall
Öxnehaga Sporthall

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 162
 • Kategori 2: 243
 • Kategori 3: 324
 • Kategori 4: 486

C

Anläggningar

Hovslättsskolans gymnastiksal
Ljungarumsskolans nya gymnastiksal
Per Brahegymnasiets gymnastiksal 3
Rosenlundsskolans gymnastiksal

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 118
 • Kategori 2: 177
 • Kategori 3: 236
 • Kategori 4: 354

D

Anläggningar

Bottnarydsskolans gymnastiksal
Huskvarna Gamla Idrottshus gymnastiksal
Landsjöskolans gymnastiksal
Lekerydsskolans gymnastiksal
Ljungarumsskolans gamla gymnastiksal
Månsarpsskolans gymnastiksal
Råslättsskolans gymnastiksal
Stadsgården Råslätt B-hallen
Stensholmsskolans gymnastiksal
Södergårdsskolans gymnastiksal
Tabergsskolans gymnastiksal
Talavidskolans gymnastiksal
Tenhultsskolans gymnastiksal
Torpaskolans gymnastiksal
Ödestuguskolans gymnastiksal
Österängens gymnastiksal

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 94
 • Kategori 2: 141
 • Kategori 3: 188
 • Kategori 4: 282

E

Anläggningar

Brodalsskolans gymnastiksal
Dalviksskolans gymnastiksal
Ekhagsskolans gymnastiksal
Gräshagsskolans gymnastiksal
Grästorpsskolans gymnastiksal
Kumlabyskolans gymnastiksal
Kålgårdsarenan dansstudio
Norrängsskolans gymnastiksal
Nyarpsskolans gymnastiksal
Oxhagsskolans gymnastiksal
Per Brahegymnasiets gymnastiksal 1
Per Brahegymnasiets gymnastiksal 2
Slättenskolans gymnastiksal
Ölmstadsskolans gymnastiksal
Junebäckens dansstudio

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 73
 • Kategori 2: 110
 • Kategori 3: 146
 • Kategori 4: 219

Friidrottsanläggningar

Kålgårdsarenan (inne)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 162
 • Kategori 2: 243
 • Kategori 3: 324
 • Kategori 4: 486

Råslätts IP (ute)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller tävling, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (tävling)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

Isbanor

Kinnarps Arena B, C och D-hall

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (match)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Råslätts IP

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (match)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Smedjehov

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (match)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Vapenvallen

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 162
 • Kategori 2: 243
 • Kategori 3: 324
 • Kategori 4: 486

OBS. Priserna gäller under ordinarie säsong för respektive anläggning. Övrig tid enligt separat avtal.

Gräsplaner

Gräsplaner

Anläggningar

Rosenlunds IP - Plan 3
Råslätts IP - Plan 1
Vapenvallen - Plan 1
Stadsparksvallen

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller match samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (match)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

Övriga 11-mannaplaner

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 118
 • Kategori 2: 177
 • Kategori 3: 236
 • Kategori 4: 354

7-mannaplaner

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 73
 • Kategori 2: 110
 • Kategori 3: 146
 • Kategori 4: 219

Konstgräsplaner

Junebäcksvallen, Rosenlunds IP, Vapenvallen

Anläggningar

Junebäcksvallen
Rosenlunds IP – Plan 2
Zinkensdamm – Plan 2

Avgifter

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa 16 oktober–31 december

 • Kategori 1: 250
 • Kategori 2: 375
 • Kategori 3: 500
 • Kategori 4: 750

Vintertaxa 1 januari–15 april

 • Kategori 1: 375
 • Kategori 2: 563
 • Kategori 3: 750
 • Kategori 4: 1125

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 118
 • Kategori 2: 177
 • Kategori 3: 236
 • Kategori 4: 354

Råslätts IP - plan 3

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa

 • Kategori 1: 178
 • Kategori 2: 267
 • Kategori 3: 356
 • Kategori 4: 534

Vintertaxa 1 januari–15 april

 • Kategori 1: 302
 • Kategori 2: 453
 • Kategori 3: 604
 • Kategori 4: 906

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 118
 • Kategori 2: 177
 • Kategori 3: 236
 • Kategori 4: 357

Vapenvallen 7-manna

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Hösttaxa 16 oktober–31 december

 • Kategori 1: 129
 • Kategori 2: 194
 • Kategori 3: 258
 • Kategori 4: 387

Vintertaxa 1 januari–15 april

 • Kategori 1: 188
 • Kategori 2: 282
 • Kategori 3: 376
 • Kategori 4: 564

Sommartaxa 16 april–15 oktober

 • Kategori 1: 73
 • Kategori 2: 110
 • Kategori 3: 146
 • Kategori 4: 219

Grusplaner

Träningsplaner

11-manna, sommar och vinter.

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 118
 • Kategori 2: 177
 • Kategori 3: 236
 • Kategori 4: 357

Rocksjöstadion

Rocksjöstadion

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av om det är träning eller tävling, samt vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 188 (träning) / 265 (tävling)
 • Kategori 2: 282/398
 • Kategori 3: 376/530
 • Kategori 4: 564/795

OBS. Endast läktare och omklädningsrum hyrs ut via kultur- och fritidsförvaltningen. Parken hyrs ut av tekniska kontoret som ska kontaktas om parken nyttjas.

Badanläggningar

Information

Vid uthyrning av hela eller delar av våra badanläggningar kontakta bokningsansvarig inom bad via e-postadress irene.kalleholm1@jonkoping.se

Uthyrning av hela badanläggningar sker endast utanför ordinarie öppettider. Efter ordinarie öppettid tillkommer kostnader för den personal som ansvarar för verksamheten med 600kr/h/person. Minimum 2 pers.

Kundkategori 2, 3 och 4 betalar förutom anläggningshyra också en badavgift enligt nedan. Detta gäller dock inte undervisningsbassängen och relaxavdelningen på Rosenlundsbadet.

Badavgifter angivna i kronor per person vid hyra av anläggning:

0–6 år: 13

7–19 år: 18

20+: 36

Förhyraren, den som hyr badanläggningen, måste förhålla sig till säkerhetsföreskrifter som finns. Det är framförallt viktigt att följa ’Max antal besökare’ som baseras på vattenrening och brandskydd. Maxantalet anges efter varje anläggning inom parantes.

Rosenlundsbadet

Undervisningsbassängen (max antal 30 pers.)

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Stora delen av undervisningen (max 20 pers.)

 • Kategori 1: 320
 • Kategori 2: 480
 • Kategori 3: 640
 • Kategori 4: 960

Lilla delen av undervisningen (max 10 pers.)

 • Kategori 1: 162
 • Kategori 2: 243
 • Kategori 3: 324
 • Kategori 4: 486

Hela bassängen

 • Kategori 1: 482
 • Kategori 2: 723
 • Kategori 3: 964
 • Kategori 4: 1446

Skolbad

50 kronor.

Sportbassäng (max antal 725 pers.)

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana/50m (uthyres 1x 50m eller 2 x 25 m)

 • Kategori 1: 59
 • Kategori 2: 89
 • Kategori 3: 118
 • Kategori 4: 117

Hela sportbassängen

 • Kategori 1: 482
 • Kategori 2: 723
 • Kategori 3: 964
 • Kategori 4: 1446

Rosenlundsbadet sportbassäng + hoppbassäng

 • Kategori 1: 964
 • Kategori 2: 1446
 • Kategori 3: 1928
 • Kategori 4: 2892

Hoppbassäng (max antal 150 pers.)

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana (uthyres 2 x 25 m)

 • Kategori 1: 59
 • Kategori 2: 89
 • Kategori 3: 118
 • Kategori 4: 117

Sviktar (samtliga 4 st)

 • Kategori 1: 117
 • Kategori 2: 176
 • Kategori 3: 234
 • Kategori 4: 351

Hopptorn (ej sviktar)

 • Kategori 1: 117
 • Kategori 2: 176
 • Kategori 3: 234
 • Kategori 4: 351

Hoppbassäng inkl. hopptorn och sviktar

 • Kategori 1: 482
 • Kategori 2: 723
 • Kategori 3: 964
 • Kategori 4: 1446

Relaxavdelningen (max antal 120 pers.)

Terapipool och ångbastu entréplan

 • Kategori 1: 964
 • Kategori 2: 1446
 • Kategori 3: 1928
 • Kategori 4: 2892

Bubbelpool och torrbastu övre plan

 • Kategori 1: 964
 • Kategori 2: 1446
 • Kategori 3: 1928
 • Kategori 4: 2892

Hela relaxen

 • Kategori 1: 1929
 • Kategori 2: 2894
 • Kategori 3: 3858
 • Kategori 4. 5787

Äventyrsbadet (max antal 400 pers.)

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra. Se mer under rubriken Information ovan.

Äventyrsbadet

 • Kategori 1: 3857
 • Kategori 2: 5786
 • Kategori 3: 7714
 • Kategori 4: 11571

Utomhusområde + pool

 • Kategori 1: 962
 • Kategori 2: 1443
 • Kategori 3: 1924
 • Kategori 4: 2886

Stadsgårdsbadet och Norrahammar sportcenter

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra för kategorierna 2, 3 och 4.. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana (uthyres 1 x 25m)

 • Kategori 1: 59
 • Kategori 2: 89
 • Kategori 3: 118
 • Kategori 4: 117

Hela simbassängen (max 80 pers.)

 • Kategori 1: 386
 • Kategori 2: 579
 • Kategori 3: 772
 • Kategori 4: 1158

Undervisningsbassängen, Stadsgårdsbadet (max 10 pers.)

 • Kategori 1: 386
 • Kategori 2: 579
 • Kategori 3: 772
 • Kategori 4: 1158

Hela Norrahammar sportcenter (bad, relax och gym. Max 100 pers.)

 • Kategori 1: 771
 • Kategori 2: 1157
 • Kategori 3: 1542
 • Kategori 4: 2313

Hela Stadsgårdsbadet bad, relax och gym. Max 100 pers.)

 • Kategori 1: 771
 • Kategori 2: 1157
 • Kategori 3: 1542
 • Kategori 4: 2313

Tempererade utomhusbad

Här gäller badavgift utöver anläggningshyra för kategorierna 2, 3 och 4.. Se mer under rubriken Information ovan.

Simbana (uthyres 1 x 50m)

 • Kategori 1: 59
 • Kategori 2: 89
 • Kategori 3: 118
 • Kategori 4: 117

Hela simbassängen

 • Kategori 1: 386
 • Kategori 2: 579
 • Kategori 3: 772
 • Kategori 4: 1158

Undervisningsbassängen (max 20)

 • Kategori 1: 386
 • Kategori 2: 579
 • Kategori 3: 772
 • Kategori 4: 1158

1 m svikt och 3 m avsats, Attarpsbadet

 • Kategori 1: 59
 • Kategori 2: 89
 • Kategori 3: 118
 • Kategori 4: 117

Hela Attarpsbadet

 • Kategori 1: 855
 • Kategori 2: 1283
 • Kategori 3: 1710
 • Kategori 4: 2565

Hela Brunstorpsbadet

 • Kategori 1: 855
 • Kategori 2: 1283
 • Kategori 3: 1710
 • Kategori 4: 2565

Hela Kumlabybadet

 • Kategori 1: 386
 • Kategori 2: 579
 • Kategori 3: 772
 • Kategori 4: 1158

Medföljande vid simskola/simträning vid hyra av del av bassäng under ordinarie öppettid eller vid hyra av hela anläggningen utanför ordinarie öppettid gäller följande:

 • Samtliga som vistas i anläggningen eller som nyttjar anläggningen på annat sätt under simskoletiden (gym, bad, relax, dusch, bastu) betalar entréavgift samt är ombytta till klädsel avsedd för bad/träning.
 • Tränare/ledare/funktionär/ledsagare ska vara ombytt, men betalar ingen entréavgift.
 • Medföljande föräldrar/syskon som endast ska vara åskådare ska registrera sitt besök i receptionen men behöver inte betala avgift eller vara ombytta. Vi rekommenderar dock av hygieniska skäl att samtliga som vistas i anläggningen byter kläder avsedda för bad.
 • Ytterskor tas av/tas på vid angiven skogräns.
 • Uppsatta Trivselregler och säkerhetsföreskrifter gäller.

Övrigt

Omklädningsrum

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 73
 • Kategori 2: 110
 • Kategori 3: 146
 • Kategori 4: 219

Vid hyra av omklädningsrum vid arrangemang och tävling tillkommer en avgift per person.

 • Kategori 1: 6 kr/person
 • Kategori 2: 9 kr/person
 • Kategori 3: 12kr/person
 • Kategori 4: 18 kr/person

Föreningslokaler

Avgifterna anges i kronor per kvadratmeter och år.

 • Kategori A, föreningslokal med kontor, kök/pentry och toalett : 619 kr/m2 per år
 • Kategori B, föreningslokal med kontor och toalett : 547 kr/m2 per år 
 • Kategori C, föreningslokal : 466 kr/m2 per år 
 • Kategori D, varmförråd: 137 kr/m2 per år
 • Kategori E, kallförråd: 70 kr/m2 per år 

Möteslokaler/samlingslokaler

Avgifterna anges i kronor per hyrd timme och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

Birkagården: hela gården
Forum Öxnehaga: hela gården, 695m²
Stadsgården: Linnésalen och Café Linné

 • Kategori 1: 162
 • Kategori 2: 243
 • Kategori 3: 324
 • Kategori 4: 486

Attarpsgården: hela gården
Birkagården: samlingslokal, 134m²
Forum Öxnehaga: kafé med kök och gemen. utr.
Norrahammar: samlingslokal med pentry, 80m²
Stadsgården: Café Linne + kök
Stadsgården: Ugglan
Stadsgården: Linnesalen
Huskvarna Gamla Idrottshus: Samlingssal
Rosenlunds IP: Samlingssal

 • Kategori 1: 118
 • Kategori 2: 177
 • Kategori 3: 236
 • Kategori 4: 357

Attarpsgården: Kafé, 40m²
Attarpsgården: Klubbrum 1, 11m²
Attarpsgården: Klubbrum 2, 13m²
Attarpsgården: Sammanträdesrum, 73m²
Birkagården: Sammanträdesrum, 20m²
Forum Öxnehaga: Lekhall med omklädningsrum, 170m²
Forum Öxnehaga: Sammanträdesrum, 22m²
Gamla Idrottshuset Huskvarna: Konferensrum, 40m²
Jönköpings Idrottshus: Klubbrummet
Stadsgården: Röda rummet
Rosenlundsbadet: Rum 1, entré
Stadsgården: Linné 3
Strågagården, inklusive kök

 • Kategori 1: 73
 • Kategori 2: 110
 • Kategori 3: 146
 • Kategori 4: 219

Brittebo lägergård

Hela anläggningen

Avgifterna anges i kronor för ett dygn under perioden 1/5–30/9 och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 5160
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 129 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 7760 kr/dygn
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 194 kr/person och dygn
 • Kategori 4: 10320
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 258 kr/person och dygn)

Avgifter för perioden 1/10-30/4:

 • Kategori 1: 2580
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 129 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 3880
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 194 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 5160
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 258 kr/person och dygn)

Dagshyra för hela anläggningen:

 • Kategori 1: 2120
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 53kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 3200
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 80 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 4240
  (vid fler än 40 pers. tilläggs 106kr/person och dygn)

Del av anläggningen (annex eller huvudbyggnad)

Avgifterna anges i kronor för ett dygn under perioden 1/5–30/9 och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 2580
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 129kr/person och dygn.)
 • Kategori 2 och 3: 3880
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 194 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 5160
  (vid fler än 20 person. tilläggs 258 kr/person och dygn)

Avgifter för perioden 1/10-30/4:

 • Kategori 1: 1290
  (vid fler än 10 pers. tilläggs 129 kr/person och dygn)
 • Kategori 2 och 3: 1940
  (vid fler än 10 pers. tilläggs 194 kr/person och dygn)
 • Kategori 4: 2580
  (vid fler än 10 pers. tilläggs 258 kr/person och dygn)

Dagshyra för del av anläggningen:

 • Kategori 1: 1060
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 53 kr/person och dygn.)
 • Kategori 2 och 3: 1600
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 80 kr/person och dygn.)
 • Kategori 4: 2120
  (vid fler än 20 pers. tilläggs 106 kr/person och dygn.)

Med reservation för eventuella ändringar. Revideringar sker årligen.

Reklamplats hyra

 • Fast reklam: 117 kr/meter per år

Övriga taxor

Transport av mål: Enligt offert

Arrangemangsmateriel

Scenvagn, Stagemobil L

Avgifterna anges i kronor för ett dygn inklusive moms och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 2012
 • Kategori 2: 3018
 • Kategori 3: 4024
 • Kategori 4: 6036

Avgifter för dygn 2 och vidare:

 • Kategori 1: 1285
 • Kategori 2: 1927
 • Kategori 3: 1927
 • Kategori 4: 3750

Ramp för funktionsnedsatta finns att tillgå vid behov. Särskild beställning görs vid bokning.

För montage- och transporthjälp inom Jönköping/Huskvarna: 2750 kr/tillfälle. Övriga orter enligt offert.

Se specifikationer på Stagemobil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobila ståplatsläktare

4 sektioner finns tillgängliga att hyra. Varje sektion är 5.2m x 4.2m, ca: 80 platser.

Avgifterna anges i kronor för ett dygn inklusive moms och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 1339
 • Kategori 2: 2009
 • Kategori 3: 2678
 • Kategori 4: 4017

Avgifter för dygn 2 och vidare:

 • Kategori 1: 514
 • Kategori 2: 771
 • Kategori 3: 771
 • Kategori 4: 1542

Transporthjälp sker genom Transab AB som fakturerar direkt till kund.

Fotbollsmål

Avgifterna anges i kronor per dygn inklusive moms och är beroende av vilken kategori förhyraren tillhör (se mer under rubriken Kundkategorier ovan).

 • Kategori 1: 107
 • Kategori 2: 161
 • Kategori 3: 214
 • Kategori 4: 321

Transport sker av Transab AB.

Passerkort

Avgift på 50 kr.

KONTAKT

Bokningscentralen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00